Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Anabilim Dalları

Anabilim Dalları

>> Arkeoloji Anabilim Dalı

>> Askeri Tarih Araştırmaları Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

>> Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı

>> Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

>> Bölgesel Araştırmalar Anabilim Dalı(Disiplinlerarası)

>> Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

>> Coğrafya Anabilim Dalı

>> Gastronomi ve Mutfak Sanataları

>> Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

>> İktisat Anabilim Dalı(BİİBF)

>> İktisat Anabilim Dalı (SBF)

>> İşletme Anabilim Dalı (BİİBF)

>> İşletme Anabilim Dalı (SBF)

>> Kamu Yönetimi Anabilim Dalı (BİİBF)

>> Maliye Anabilim Dalı

>> Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

>> Osmanlı Arkeolojisi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

>> Resim Anasanat Dalı

>> Sanat Tarihi Anabilim Dalı

>> Seramik Anasanat Dalı

>> Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği Anabilim Dalı

>> Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 

>> Sosyoloji Anabilim Dalı

>> Tarih Anabilim Dalı

>> Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

>> Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

>> Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

>> Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

>> Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı

>> Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)