Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuruları

100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında 2018/2019 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılında listelenen alanda YÖK tarafından belirlenen kontenjanlar için doktoraya başlayacak veya doktoraya devam eden (tez aşamasına geçmemiş) öğrencilere burs verilecektir.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
100/2000 YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURU KOŞULLARI

100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında 2018/2019 öğretim yılı BAHAR yarıyılında aşağıda listelenen alanda YÖK tarafından belirlenen kontenjanlar için doktoraya başlayacak veya doktoraya devam eden (tez aşamasına geçmemiş) öğrencilere burs verilecektir.

Detayları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının http://.../Usul_ve_Esaslar.pdf sayfasında açıklanan 100/2000 YÖK Doktora Bursu için başvuruda bulunmak isteyen adayların Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 100/2000 Doktora Başvuru Formunu doldurarak, 11 Şubat- 15 Şubat 2019 tarihleri arasında gerekli belgeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Anabilim Dalı

Üstalan

Alt Alan

Kontenjan

COĞRAFYA

Sosyal Bilimler

Siyasi Coğrafya

3

 

BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri

İlk defa doktora programına başvuracaklar için:

Doktora programında kayıtlı öğrenciler için:

 

 

 11 Şubat- 15 Şubat 2019

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sınav Tarihi (İlk defa doktora programına başvuracaklar için)

Yazılı Sınavı

   

19 Şubat 2019 Salı 10:00

Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Anabilim Dalı Seminer Salonu

Mülakat Sınavı

 

19 Şubat 2019 Salı 13:00

Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya  Anabilim Dalı Seminer Salonu

Burs Komisyon Kararı ve İlanı

20 Şubat 2019 Çarşamba

Sosyal Bilimler Enstitüsü İnternet Sayfası

Kesin Kayıt Tarihi

21-22 Şubat 2019

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

 

 

 

 

100/2000 YÖK Doktora bursu kapsamında, doktora programında ders aşamasında olan veya doktoraya yeni başvuru yapacak adayların evraklarını   15 Şubat 2019 Cuma saat: 17:00’ ye kadar Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrenci işleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI

a) T.C. vatandaşı olmak.
b) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.
c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak programın başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.
ç) Herhangi bir işyerinde çalışmıyor olmak (Kamu, Özel ve diğer).
d) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Halen doktora eğitimine devam eden ve tez aşamasına geçmeyen öğrenciler için:

  1. 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Başvuru Formu
  2. Öğrenci belgesi ve Doktora Transkripti
  3. Adli sicil kaydı (son bir ay içinde alınmış olmalı)
  4. Fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik no belirtir)

Ders aşamasında olan, tez aşamasına geçmemiş doktora programında kayıtlı öğrenciler yalnızca komisyon tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Bu öğrenciler için sınav ve puanlama yapılmaz.

Doktora programlarına ilk defa başvuran adayların

1. 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Başvuru Formu
2. ALES Sonuç Belgesi: Sözel puan türünden en az 65 puan almış olmaları gerekmektedir. (ALES Belgeleri 5 (beş) yıl geçerlidir.)
3. Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarından veya son beş yılda yapılmış KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL Sınavından en az 55 puan veya eşdeğerini almış olmaları gerekmektedir.
4. Yüksek Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların Yükseköğretim Kurumu’ndan denklik belgesi almış olmaları gerekmektedir.
5.  İlk defa doktora programına başvuracak adayla, bilim sınavına ve mülakata girmedikleri durumda “Başarısız” ilan edilir.

Doktora programlarına ilk defa başvuran adayların değerlendirilmesinde;

Giriş puanı: Giriş puanının hesaplanabilmesi için Anabilim Dallarının yaptığı yazılı bilim sınavından en az 70 puan alması şartı aranır. Bu şartı sağlayan öğrencilerin başarı puanı ALES puanının % 50’si, Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yazılı bilim sınavının % 15’i ve Mülakat sınavının % 15’i alınarak hesaplanır. Doktora giriş puanı 75 ve üzeri olan adaylar kurulacak komisyon tarafından değerlendirmeye alınabilecektir. Sonuçlar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

6.Doktora programına başvuracak adaylar için lisans ve yüksek lisans diploması (aslı ve fotokopisi) veya resmi onaylı mezuniyet belgesi örneği
7. Doktora programına başvuracak adaylar için Resmi Onaylı Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti
8. Fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik no belirtir)
9. Bir adet vesikalık fotoğraf
10. Adli sicil kaydı (son bir ay içinde alınmış olmalı)

İletişim: Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu, Telefon: 0286 2180018/2999-1513-2496-2470-2471-2461

Ekler

520-yok-burs-basvuru-formu.docx