Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

2018-2019 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Sonuçları ve Kesin Kayıtlar

Enstitümüz 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı lisansüstü başvuru sonuçları ve kesin kayıt koşulları açıklanmıştır.

Başvuru sonuçları için tıklayınız...

İlk Kez Kayıt Yaptıracak Öğrenciler İçin Kesin Kayıtlar

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Enstitümüze İlk Kez Kayıt Yaptıracak Öğrenciler İçin Kayıt Tarihleri , İstenen Belgeler Kesin Kayıtlar

Doktora /Sanatta Yeterlik/ Tezli/ Tezsiz II.Öğretim Yüksek Lisans Programı Öğrencileri için Tarihler:  

05 Şubat 2019

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kabul Edilenlerin Duyurulması http://sbe.comu.edu.tr  web adresinden.

06-07 Şubat 2019

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına İlk Kez Kabul Edilenlerin Enstitüye Kayıt Yaptırmaları

07 Şubat 2019

Boş Kalan Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Kontenjanlarının Duyurulması http://sbe.comu.edu.tr  web adresinden.

08 Şubat 2019

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kabul Edilen Yedek Adayların Kayıt Yaptırmaları

                                    

KESİN KAYIT İÇİN BAŞVURU YERİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu

 

 Önemli Notlar:

1-Kayıtlar şahsen veya noterden vekâletname verilen kişi aracığı ile Enstitü öğrenci işlerinde yapılacaktır. Posta yolu ilekayıt başvuruları kabul edilmeyecektir.

2-Kesin kayıt sırasında; ilk başvuru için verilen belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz etmeyen ve/veya edemeyen öğrencilerin, bu belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz etmesi zorunludur. Kesin kayıt sırasında belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz etmeyen ve/veya edemeyen, başvuru belgeleriyle belgelerin asılları veya onaylı örnekleri arasında başvuru bilgileri açısından farklılıklar bulunan adayların kesin kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre geçici kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kayıtları silinir.

TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA/SANATTA YETERLİK ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

    1-  Kesin Kayıt Dilekçesi (tıklayınız...)

    2Öğrenci Kayıt Dosyası (Enstitü Öğrenci İşlerinden temin edilecektir.)

   3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi 

   4- Transkript (Mezuniyet tarihi olmalı)

   5- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

   6- ALES Belgesi

   7- 2 adet fotoğraf (Fotoğraflar fotokopi olmamalı, son 3 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)

  8- Adli Sicil Belgesi

   9-  Askerlik Durum Belgesi: Son 1 ay içinde Askerlik Şubelerinden alınmış. (Onaylı)

(Ayrıca askerlik tecili isteyen adayların ayrı dilekçe vermesi gerekiyor.)

 10- Yabancı Dil Belgesi (Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencileri için)

11-  Harç Dekontu (Normal Öğretim için Gerekli Değildir.)

  1. Tezsiz II.Öğretim Programına kayıt yaptıracak  adaylar; dönemlik harç bedeli olan 2250.TL.’yi  Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Ziraat Bankası Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesindeki TR720001002294000170005010 nolu hesabına T.C. numarası ile yatırmaları gerekmektedir.
  2. Lisansüstü programlara kayıt yaptıracak Yabancı Uyruklu adaylar, dönemlik harç bedeli olan 387 TL’yi  Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün  Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesindeki TR020001002294000170005009  IBAN numaralı hesabına pasaport numaralarını belirterek yatırmaları gerekmektedir.

12- İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Başvuru Formu: Tezli Yüksek Lisans Programına ilk defa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler için (Kontenjanın %10’u kadar). (Hazırlık okumak istemeyen öğrenciler için, zorunlu değil)