Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ ALIMI İLANI VE BAŞVURU KOŞULLARI

Enstitümüz 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü programlarına öğrenci alım koşulları ve kontenjanları belli oldu.

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI  

ÖĞRENCİ ALIMI İLANI VE BAŞVURU KOŞULLARI

 

SANATTA YETERLİK ve DOKTORA PROGRAMLARI

 SANATTA YETERLİK ve DOKTORA PROGRAM ADI

TC

UYRUKLU

YABANCI

UYRUKLU

ÖZEL ÖĞRENCİ

YATAY GEÇİŞ

ALES

PUAN TÜRÜ

AÇIKLAMA

 

Coğrafya

4

-

-

1

Sözel

-

 

Felsefe ve Din Bilimleri

3

-

3

-

Sözel

-

 

İşletme

5

-

5

-

EA

-

 

Kamu Yönetimi

5

2

2

 

EA

Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Mezunu Olmak.

 

Resim

10

5

5

5

-

-

 

Sosyoloji

3

1

2

-

EA

Sosyoloji Lisans mezunu ve Sosyal Bilimler Alanında Yüksek Lisans yapmış olmak

 

Tarih

10

2

-

-

Sözel

Tarih Bölümü, Tarih Eğitimi, Balkan Araştırmaları, Askeri Tarih Araştırmaları ve Arkeoloji alanlarından birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak

 

Temel İslam Bilimleri

10

5

-

2

Sözel

-

 

Uluslararası İşletmecilik

5

1

-

2

EA

-

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS  PROGRAMLARI

 

 TEZLİ YÜKSEK LİSANS  PROGRAM ADI

TC

UYRUKLU

YABANCI

UYRUKLU

ÖZEL ÖĞRENCİ

YATAY GEÇİŞ

ALES

PUAN TÜRÜ

AÇIKLAMA

Bankacılık ve Finans

20

10

1

-

EA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yüksekokulu, Siyasal Bilgiler Fakültesi Lisans mezunu olmak

Coğrafya

5

-

1

-

Sözel

-

Felsefe ve Din Bilimleri

3

-

3

-

Sözel

-

Kamu Yönetimi

5

2

2

-

EA

-

Resim

20

5

5

5

-

-

Sanat Tarihi

5

2

-

-

Sözel

-

Seramik

20

7

-

3

-

Seramik, Cam, Seramik ve Cam veya Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Lisans mezunu 15 kişi TC, 5 kişi Yaabancı Uyruklu, 2 kişi yatay geçiş alınacaktır. Programa Alan Dışı 5 kişi TC, 2 kişi Yabancı uyruklu, 1kişi yatay geçiş alınacaktır.

Sosyoloji

5

1

2

-

EA

Sosyoloji Bölümü Lisans Mezunu olmak

Temel İslam Bilimleri

30

7

-

5

Sözel

-

Turizm İşletmeciliği

-

-

-

2

EA

-

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

10

1

1

1

EA

-

Uluslararası İlişkiler

15

-

-

-

EA

-

Uluslararası İşletmecilik

10

2

-

2

EA

-

 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS  PROGRAMLARI

 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS  PROGRAM ADLARI

TC

UYRUKLU

YABANCI

UYRUKLU

YATAY GEÇİŞ

AÇIKLAMA

Bankacılık ve Finans (İkinci Öğretim)

30

10

-

-

Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler (İkinci Öğretim)

14

1

1

-

İktisat (İkinci Öğretim)

15

5

-

-

Turist Rehberliği (İkinci Öğretim)

20

-

-

-

Turizm İşletmeciliği (İkinci Öğretim)

20

2

-

-

Uluslararası İşletmecilik (İkinci Öğretim)

20

-

-

-

Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim)

25

2

-

-

 

 

YÜKSEK LİSANS(TEZLİ-TEZSİZ İKİNCİ ÖĞRETİM),  DOKTORA/SANATTA YETERLİK  PROGRAMLARINA BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ

 

Başvuru tarihi

13 Ocak 2020  

-

28 Ocak 2020

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora /Sanatta Yeterlik Programlarına Başvurularının Kabul Edilmesi

Başvuru yeri

  Başvuru ekranı  13 Ocak 2020- 28 Ocak 2020   tarihleri arasında açık olacaktır.

Aşağıdaki bağlantıdan Başvuru Linkine ulaşabilirsiniz.

https://ubys.comu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=2

 

 

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

 1. Genel Hükümler

20 Nisan 2016 tarih ve 29690 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile 02 Mayıs 2017 tarih ve 30054 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde yer alan hükümlere ek olarak, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan tüm lisansüstü programlara başvurularda aşağıdaki esaslar geçerlidir:

 

 1. Adayların başvuru bilgileri Enstitü tarafından kontrol edilecek ve evrakı eksiksiz olan başvuruların sistem üzerinden onayı yapılacaktır. Başvurunun tamamlanması için bu onayın yapılması şarttır.
 2. Programlar için öğrenci kontenjanları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve yabancı uyruklular için ayrı ayrı belirlenir. Bu gruplardan başvuran adaylar, kendi içlerinde sıralanır ve kontenjan dâhilinde programlara kabul edilirler.
 3. Adaylar bir başvuru döneminde en fazla 1 tezli- 1 tezsiz olmak üzere Enstitü bünyesinde iki yüksek lisans programına başvuru yapabilir. 
 4. Mezuniyet not ortalamaları 100’lük sisteme göre hesaplanır. Diplomasında veya not transkript belgesinde mezuniyet not ortalaması 100’lük sisteme göre hesaplanmamış adayların not ortalamalarının 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Senato’nun kararı ile belirlenen not dönüşüm cetveli esas alınır.
 5. Ön lisans eğitiminden sonra lisans tamamlama yoluyla lisans diploması alanların mezuniyet not ortalamaları ön lisans notları da dikkate alınarak sekiz yarıyıl üzerinden hesaplanır.  Bu nedenle adayların 2 yıllık ön lisans transkriptlerini de başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.
 6. Bir programa başvurmak için gerekli olan öğrenim düzeyini (yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için yüksek lisans) yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların YÖK’ten denklik belgesi almış olmaları zorunludur.
 7. Programlara yerleştirilen adaylar Enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamaz.

 

B. Tezli Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci Kabulü

Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuru için adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olmaları gerekir: 

a. Lisans programı mezunu olmak. Başvuracağınız program için açıklamalar bölümüne bakınız. Açıklamalar bölümünde herhangi bir açıklama mevcut değil ise, belirtilen kontenjanlara tüm lisans mezunları başvurabilir. Açıklama mevcut ise, sadece belirtilen lisans mezunları başvurabilir.

b. Adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir. Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde bulunan anasanat dallarında açılan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabullünde ALES puan koşulu aranmaz.

c. Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında, yabancı dil sınavlarından alınan puan % 15 katkı yapacaktır.

2- Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesi aşağıdaki hükümlere göre yapılır:

a-Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuarlar haricinde, tezli yüksek lisans programları için giriş puanı, ALES puanının % 50’si, mezuniyet not ortalamasının % 15’i, Yabancı Dil Puanının %15’i, bilim sınavının % 20’si alınarak hesaplanır. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

 • Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde bulunan anasanat dallarında açılan tezli yüksek lisans programları için giriş puanı ise, uygulama sınavının % 40’ı, Portfolyo Değerlendirmesi %10, mezuniyet not ortalamasının % 15’i, Yabancı Dil puanının % 15’i, bilim sınavının % 20’u alınarak hesaplanır.
 • Seramik Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci alımı kontenjanına alan dışı olarak başvuracak adaylardan Portfolyo teslimleri yerine ilanda detayları verilecek olan dosya hazırlanması istenecektir.

* Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır.

3. Adaylar bir kayıt döneminde en fazla bir tezsiz, bir tezli olmak şartı ile en fazla iki lisansüstü programa başvuru yapabilir.

4. Adaylar başvuracakları programları belirlerken bilim sınavlarının ilgili anabilim dallarında ve dolayısıyla farklı yerlerde yapılacağını göz önüne almalıdırlar. Biri tezsiz olmak şartı ile, iki programa başvuran adayların bilim sınavlarının yapılacağı yer ve saati kontrol ederek, sınavlara girebilecek şekilde tercihlerini yapmalıdırlar.    

5. Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların YÖK’ten denklik belgesi almış olmaları zorunludur.

6. Tezli yüksek lisans programları için bilim sınavı yazılı olarak yapılır. Adayların başarılı sayılmaları için bilim sınavına girmeleri ve sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir.

7.Resim ve Seramik Tezli Yüksek Lisans programları için yapılan uygulama sınavı, adayların çalışma alanlarındaki bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak ölçmeyi amaçlar. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

8. Tezli yüksek lisans programları yabancı dil puanı için, YDS, ÜDS, KPDS, YÖKDİL, ÇOMÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun yaptığı yabancı dil sınavı ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından alınan puanlar geçerlidir. Yabancı dil puanı 100’lük sisteme göre hesaplanır. Gerekli durumlarda yabancı dil puanının 100’lük sisteme dönüştürülmesinde ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil eşdeğerlilik tabloları kullanılır. Eş değerliği kabul edilen sınavlarla ilgili bilgiye http://www.osym.gov.tr/TR,13393/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlik-yonergesi-02102017.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Tüm tezli yüksek lisans programları için İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde alınan puanlar geçerlidir. Ayrıca Temel İslam Bilimleri ve Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dallarındaki programlar ile Ortadoğu Araştırmaları Tezli Yüksek Programı için Arapça ve Farsça, Balkan Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı için Rusça ve Balkan dillerinden alınan puanlar da geçerlidir. Tezli Yüksek Lisansa başvuru için, YDS, ÜDS, KPDS, YÖKDİL, ÇOMÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun yaptığı yabancı dil sınavı sonuç belgeleri ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından alınan puanlar geçerlidir. ÇOMÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun yaptığı yabancı dil sınavı bir yıl geçerlidir. ( Haziran 2019 girilen ÇOMÜ YADYO Yabancı Dil Sınavı Puanı geçerlidir. 15 Ocakta 2020 yapılacak olan ÇOMÜ YADYO Yabancı Dil Sınavına girecek olan adaylar sonuç açıklandıktan sonra başvuru yapmaları gerekmektedir.)      

    Bilim sınavına giren ve bu sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan alan adaylardan giriş puanı 60 veya daha yüksek olanlar, giriş puanına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde tezli yüksek lisans programlarına kabul edilir. Giriş puanı 60’ın altında olan ve giriş puanı 60’ın üstünde olup, kontenjan dışında kalan adaylar başarısız sayılır. Giriş puanları eşit olan adaylardan, ALES puanı yüksek olan, ALES puanları eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.

9. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Seramik Anasanat  Dalında Alan Dışından başvuracak olan adayların Lisans mezuniyet alanı ile ilgili yeterliklerini ve alan uzmanlığı Seramik Anasanat Dalını ilişkilendirdiği 3 konu başlığını ayrı ayrı her biri 300 kelimeyi aşmayacak şekilde açıklandığı dosyayı, bilim sınavının yapılacağı gün yanında bulundurması gerekmektedir.

 

B. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci Kabulü

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru için adayların lisans öğrenimini tamamlamış olması gerekir. Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyet vatandaşı adayların Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) denklik belgesi almış olmaları gerekir.

 1. Tezsiz yüksek lisans programına giren adayların değerlendirilmesi aşağıdaki hükümlere göre yapılır:
 1. Tezsiz yüksek lisans programları için giriş puanı, bilim sınavının % 50’si ve mezuniyet not ortalamasının % 50’si alınarak hesaplanır.
 2. Bilim sınavı yazılı olarak yapılır. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ilan edilir.
 3. Adayların başarılı sayılmaları için bilim sınavından en az 50 puan almaları gerekir.
 4. Bilim sınavına giren ve bu sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan alan adaylardan giriş puanı 60 veya daha yüksek olanlar, giriş puanına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilir. Giriş puanı 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır. Giriş puanları eşit olan adaylardan lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.

C. Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü                   

 1. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 puana sahip olmaları gerekir. Doktora programları için bilim sınavı yazılı olarak yapılır.
 2. Adayların başarılı sayılmaları için bilim sınavına girmeleri ve sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir.
 3. Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan  veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlardan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Doktora programlarına başvuruda yabancı dil olarak Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen diller geçerlidir.
 4. Doktora programına giriş puanı; ALES puanının %50’si, mezuniyet not ortalamasının %20’si, bilim sınavının % 30’u alınarak hesaplanır.
 5. Bilim sınavına giren ve bu sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan alan adaylardan giriş puanı 70 veya daha yüksek olanlar, giriş puanına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir. Kontenjan dışında kalan adaylar başarısız sayılır. Giriş puanları eşit olan adaylardan, ALES puanı yüksek olan, ALES puanları eşit ise yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.

D. Sanatta Yeterlik Programlarına Öğrenci Kabulü

 1. Sanatta Yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuranların ALES  puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekmektedir.
 2. Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlardan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
 3.  *Sanatta yeterlik programına güzel sanatlar fakülteleri ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuranların giriş puanları ALES puanının %50’si, mezuniyet not ortalamasının % 20, bilim sınavının % 30’u alınarak hesaplanır.

*Güzel sanatlar fakülteleri ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların giriş puanları uygulama sınavının %50 si, mezuniyet not ortalamasının % 20 alınarak hesaplanır.

 1. Bilim Sınavına giren ve bu sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan alan adaylardan giriş puanı 70 veya daha yüksek olanlar, giriş puanına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde sanatta yerlilik programlarına kabul edilir. Kontenjan dışında kalan adaylar başarısız sayılır. Giriş puanları eşit olan adaylardan, ALES puanı yüksek olan, ALES puanları eşit ise yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir. ALES’siz başvuranların uygulama sınav puanı yüksek olan, Uygulama sınav puanı eşitse yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına göre sıralama yapılır.

E. Yabancı Uyruklu Öğrencilerle İlgili Hükümler

            Yabancı uyruklu öğrencilerin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan lisansüstü programlara başvurularda aşağıdaki genel esaslar geçerlidir:

 1. Mezun durumda olan yabancı uyruklu adaylardan ve lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurtdışında tamamlayan TC uyruklu adaylardan diplomalarının tanındığına dair YÖK’ten tanınırlık belgesi ya da diploma denklik belgesi ve diplomanın onaylı örneği istenmektedir
 2. Yabancı Uyruklulardan ALES koşulu aranmamaktadır. C1 Düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi aranır.  
 3. Mezuniyet not ortalaması 100’lük sistemde belirtilmemiş adaylar mezun oldukları üniversiteden geçerli olan 100’lük sistem not karşılığını belirtir yazı veya tabloyu onaylı olarak transkriptlerine eklemelidir. Mezuniyet not ortalamasını 100’lük sistemde beyan edemeyen adaylar için ÇOMÜ Senato’sunun kararı ile belirlenen not dönüşüm cetveli esas alınır.
 4. Yabancı uyruklu adaylar diploma, onaylı not durum belgesi ve mezuniyet ortalamasının mezun olunan üniversiteden geçerli olan 100’lük sistem not karşılıklarını belirtir yazı veya tablonun noterden ya da dış temsilciliklerden onaylı Türkçe Tercüme örneği başvuru evrakı arasına eklenmelidir.
 5. Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulünde aşağıdaki hükümler uygulanır:
 • Yabancı uyruklu adaylar için ALES puanı koşulu aranmaz.
 • Yabancı uyruklu adaylar için yüksek lisans (tezli- tezsiz),  doktora programlarına giriş puanı; mezuniyet not ortalamasının % 50’si ve bilim sınavının % 50’si alınarak hesaplanır. Sanatta yeterlik sınavı giriş puanı; Güzel Sanatlar Fakülteleri ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar için Uygulama sınavının %50’si, mezuniyet not ortalamasının % 20’si, bilim sınavının % 30’si alınarak hesaplanır. Bilim sınavı yazılı olarak yapılır. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 100 üzerinden en az 50 puan alan adaylardan giriş puanı 70 veya daha yüksek olanlar, giriş puanına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde sanatta yeterlik programlarına kabul edilir. ALES, GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavlarından alınan puanlar uygulama sınavı yerine sayılır. Adaylardan giriş puanı 60 veya daha yüksek olanlar, giriş puanına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir. Giriş puanları eşit olan adaylardan lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.
 • Lisans veya yüksek lisans eğitimini Türkçe eğitim veren bir üniversitede yapan adaylar dışındaki yabancı uyruklu adayların, lisansüstü eğitime başlayabilmesi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi veya Türkiye’deki diğer üniversitelerin Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe sınavından 100 tam puan üzerinden en  az 75 puan almaları veya TÖMER tarafından verilmiş ve bu puana denk gelen bir Başarı Belgesine sahip olmaları gerekir. Lisansüstü programa kayıt yaptırmış olan yabancı uyruklu öğrencilerden bu koşulu sağlayamayanlara Türkçe öğrenimi için bir yıl süre verilir.  

Adaylar Enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamazlar

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURUSU İÇİN ADAYLARDAN  İSTENECEK BELGELER

 

 1. Online başvurunuzu, https://ubys.comu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=2 adresinden ulaşılabilir. (Başvuru formuna yeni çekilmiş, vesikalık fotoğrafın JPEG dosyası olarak eklenmesi zorunludur. Öğrenci Kimliği ve diğer belgelerde bu fotoğraf kullanılacaktır.) (Sistem 13 Ocak 2020 tarihinde açılacaktır.)
 2. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (e-devlet geçici mezuniyet kabul edilecektir) PDF olarak sisteme yüklenecek. Belgeler Türkçe olmalıdır.
 3. ALES sonuç belgesi,  PDF olarak sisteme yüklenecek. (Anasanat Dallarına başvuran adaylardan istenmez)
 4. Adayların var ise Yabancı Dil Belgesi PDF olarak sisteme yüklenecek.

(Haziran 2019 girilen ÇOMÜ YADYO Yabancı Dil Sınavı Puanı geçerlidir. 15 Ocak 2020 yapılacak olan ÇOMÜ YADYO Yabancı Dil Sınavına girecek olan adaylar sonuç açıklandıktan sonra başvuru yapmaları gerekmektedir.)

15 Ocak 2020 tarihinde saat 13:00 Terzioğlu Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacak Enstitüler Yabancı Dil Sınavı başvuruları bu sene online olarak yapılacaktır. Başvurunuzu sorunsuz şekilde yapmak için Enstitü Sayfasında Bulunan ilanda belirtilen adımları takip ediniz.

 1. Adli Sicil Raporu(e-devlet olabilir)
 2. Lisans not durum belgesinin (Transkript), belge Türkçe olmalıdır. (Not Durum Belgelerinde Mezuniyet Tarihi mutlaka yer alacaktır.) Transkriptinizde mezuniyet not ortalaması 100'lük sistemde belirtilmemiş ise mezun olduğunuz üniversitelerde geçerli olan 100'lük sistem not karşılıklarını belirtir yazı veya onaylı tabloyu sistem üzerinden ilgili alana ekleyiniz. (Mezuniyet not ortalamasını 100'lük sistemde beyan edemeyen adaylar için Üniversitemiz Senatosunun kararı ile belirlenen not dönüşüm cetveli uygulanır. UBYS Sistemine başvuru ekranında açılan ÇOMÜ not dönüşüm tablosunda 60’lık oranın karşılığının seçilmesi gerekmektedir.)
 3. Dikey Geçiş veya Lisans Tamamlama ile Lisans bitirildiyse, geçiş yapılan Üniversite not intibakını yapmadı ise iki transkripte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 4. Belgeler PDF olarak sisteme yüklenecektir.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURUSU İÇİN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Online başvurunuzu, https://ubys.comu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=2  adresinden ulaşılabilir.

 1. On-line başvuru aşamasında yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafın JPEG dosyası olarak sisteme yüklenmesi zorunludur. Öğrenci kimliği ve diğer belgelerde bu resim kullanılacaktır. Resmin uygun olmaması durumunda, adaylardan yeni bir resim yüklemesi talep edilecektir.
 2. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (e-devlet geçici mezuniyet kabul edilecektir) PDF olarak sisteme yüklenecek. Belgeler Türkçe olmalıdır.
 3. Adli Sicil Raporu(e-devlet olabilir)
 4. Lisans not durum belgesinin (Transkript), belge Türkçe olmalıdır. (Not Durum Belgelerinde Mezuniyet Tarihi mutlaka yer alacaktır.) Transkriptinizde mezuniyet not ortalaması 100'lük sistemde belirtilmemiş ise mezun olduğunuz üniversitelerde geçerli olan 100'lük sistem not karşılıklarını belirtir yazı veya onaylı tabloyu sistem üzerinden ilgili alana ekleyiniz. (Mezuniyet not ortalamasını 100'lük sistemde beyan edemeyen adaylar için Üniversitemiz Senatosunun kararı ile belirlenen not dönüşüm cetveli uygulanır. UBYS Sistemine başvuru ekranında açılan ÇOMÜ not dönüşüm tablosunda 60’lık oranın karşılığının seçilmesi gerekmektedir.)
 5. Dikey Geçiş veya Lisans Tamamlama ile Lisans bitirildiyse, geçiş yapılan Üniversite not intibakını yapmadı ise iki transkripte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 6. Belgeler PDF olarak sisteme yüklenecektir.

 

 

F-  DOKTORA VE SANATTA YETERLİK BAŞVURUSU İÇİN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

 

1. Online başvurunuzu https://ubys.comu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=2  adresinden ulaşılabilir. (Başvuru formuna yeni çekilmiş, vesikalık fotoğrafın JPEG dosyası olarak eklenmesi zorunludur. Öğrenci Kimliği ve diğer belgelerde bu fotoğraf kullanılacaktır.)

2.  Yüksek Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (e-devlet geçici mezuniyet kabul edilecektir) PDF olarak sisteme yüklenecek. Belgeler Türkçe olmalıdır.

       3.   ALES sonuç belgesi, PDF olarak sisteme yüklenecek. (Anasanat Dallarına   

        başvuran adaylardan istenmez)

4.   Yabancı Dil Belgesi, (Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan  veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlardan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Doktora programlarına başvuruda yabancı dil olarak Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen diller geçerlidir.

* Doktora Programının ayrıca dil puan şartı varsa sağlanmalıdır.  PDF olarak sisteme yüklenecek.

5.   Adli Sicil Raporu(e-devlet olabilir)

6. Yüksek Lisans not durum belgelerinin Türkçe (Transkript) onaylı örneği, (Not Durum Belgelerinde Mezuniyet Tarihi mutlaka yer alacaktır.) Transkriptinizde mezuniyet not ortalaması 100'lük sistemde belirtilmemiş ise mezun olduğunuz üniversitelerde geçerli olan 100'lük sistem not karşılıklarını belirtir yazı veya onaylı tabloyu sistem üzerinden ilgili alana ekleyiniz. (Mezuniyet not ortalamasını 100'lük sistemde beyan edemeyen adaylar için Üniversitemiz Senatosunun kararı ile belirlenen not dönüşüm cetveli uygulanır. UBYS Sistemine başvuru ekranında açılan ÇOMÜ not dönüşüm tablosunda 70’lık oranın karşılığının seçilmesi gerekmektedir.)).

7. Belgeler PDF olarak sisteme yüklenecektir.

YABANCI UYRUKLU ADAYLARDAN İÇİN BAŞVURU BELGELERİ

 1. Lisans/Yüksek Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi

Belgenin noter veya resmi kurumlar tarafından tasdikli tercümesi gerekmektedir.

 1. Transkript  Belgenin noter veya resmi kurumlar tarafından tasdikli tercümesi gerekmektedir.
 2. Yabancı Dil Durumunu Belirtir Belge (Sadece doktora programları için)

(Doktora programları için gerekli olan dil belgesiyle ilgili açıklama ilgili programların ilanlarında açıkça belirtilmiştir.)

 1. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sonuç belgeleri

Bilim sınavı yerine bu sınavların (ALES, GRE ve GMAT) herhangi birisinden aldıkları sonuçları kullanmak isteyen adaylar bu sınavlara ait sonuç belgelerini başvuru dosyalarına eklemelidirler. Adayların başarı sıralamasına alınabilmesi için, bu sınavlardan alınan notun en az 100 üzerinden 55 veya eşdeğer bir not olması gerekir. Bu belgeleri vermeyen adayların ise bilim sınavına girmeleri ve en az 50 puan almaları gerekir.

 1. Kimlik Belgesi örneği
 2. Pasaportun kimlik ve vize bilgilerini içeren sayfaların fotokopisi ve noterden onaylı tercümesi.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILIBAŞVURU TARİHLERİ

BAHAR YARIYILI

Yeni Başvurular

15 Ocak 2020

Saat 15.30

Yabancı Dil Sınavları (Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır.)

26 Aralık 2019 saat 08:00 de aktif olup, 10 Ocak 2020 saat 17:00 kapanacaktır

Yabancı Dil Sınavına başvurular online olacaktır.

http://ydyo.comu.edu.tr/arsiv/duyurular/enstituler-yabanci-dil-sinavi-basvurusunda-izlenec-r448.html

13 Ocak 2020

Enstitü Başvuru Ekranının açılması

28 Ocak 2020

 

2019-2020 Bahar Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına Başvurularının Kabul Edilmesi için son tarih. (Başvuru Ekranı Kapanması saat 17.00)

30 Ocak 2020

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik  Programı Bilim Sınavları

31 Ocak 2020

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kabul Edilenlerin Duyurulması

03,04 Şubat 2020

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına İlk Kez Kabul Edilenlerin Enstitüye Kayıt Yaptırmaları

05 Şubat 2020

Boş Kalan Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Kontenjanlarının Duyurulması

06 Şubat 2020

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kabul Edilen Yedek Adayların Kayıt Yaptırmaları

 

*Bilim sınavlarının yapılacağı yerler aşağıda açıklanmıştır. Anabilim Dallarının bazılarının Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde olması sebebiyle bazı bilim sınavları Çanakkale’nin Biga ilçesinde yapılacaktır. Sınavın yapılacağı yeri lütfen dikkatli bir biçimde kontrol edin. 

 

*Öğrenci Bilgi Sisteminden “Bilim Sınavı için Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir. Öğrenci Bilgi Sisteminden “Bilim Sınavı için Sınav Giriş Belgesi” düzenlenemediği takdirde, Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport gibi bir resmi nitelikli kimlikle sınava girilebilecektir.

 

YAZILI BİLİM SINAVI TARİHİ VE YERİ

30 Ocak 2019 tarihinde Doktora : 13.00, Yüksek Lisans : 10.00, Tezsiz Yüksek Lisans : 14.00

ANA BİLİM DALI

SINAV YERİ

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi -Biga

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Enstitü Derslikleri

Sosyal Bilimler Enstitüsü Çanakkale

Coğrafya

Coğrafya  Anabilim Dalı

Fen-Edebiyat Fakültesi Binası – Çanakkale

Felsefe ve Din Bilimleri

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

İlahiyat Fakültesi Çanakkale

İktisat

İktisat Anabilim Dalı

Biga İİB Fakültesi Binası – Biga

İşletme

İşletme Anabilim Dalı

Biga İİB Fakültesi Binası – Biga

Kamu Yönetimi

Enstitü Derslikleri

Sosyal Bilimler Enstitüsü Çanakkale

Resim

Resim Anasanat Dalı

Güzel Sanatlar Fakültesi Binası – Çanakkale

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Fen-Edebiyat Fakültesi Binası – Çanakkale

Seramik

Seramik Anasanat Dalı

Güzel Sanatlar Fakültesi Binası – Çanakkale

Sosyoloji

Sosyoloji Anabilim Dalı

Fen-Edebiyat Fakültesi Binası – Çanakkale

Tarih

Tarih Anabilim Dalı

Fen-Edebiyat Fakültesi Binası – Çanakkale

Temel İslam Bilimleri

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

İlahiyat Fakültesi Binası – Çanakkale

Turist Rehberliği

Seyahat İşletmeciliği Turizm Rehberliği Anabilim Dalı

Turizm Fakültesi -Çanakkale

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Turizm Fakültesi -Çanakkale

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Biga İİB Fakültesi Binası – Biga

Uluslararası İşletmecilik

İşletme Anabilim Dalı

Siyasal Bilgiler Fakültesi -Çanakkale

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi-Biga

 

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

1.   Lisans derecesini / yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans / doktora programını farklı alanda tamamlamış olan adayların başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir.

2. Kesin kayıtta adli sicil kaydı istenecektir.

3.  Kesin kayıtta adaylardan başvuru belgelerinin asılları talep edilmektedir.

4.  Posta yolu ve elden başvurular kabul edilmeyecektir.

5. Online başvuru yapan adaylar belgelerinin doğruluğundan ve geçerliliğinden sorumludur.

6. Başvurusu kabul edilen öğrenci adayının onay işlemi sistem üzerinden olacaktır.

7. Başvuru evraklarındaki eksiklik veya yanlış bilgiler bulunan öğrenci adayının evrakı sistem üzerinden iade edilecektir.

8. Başvuru yapan öğrenci adayının, hak kaybına uğramaması için süresi içinde;başvuru durumunu online olarak takip etmesi, başvurusunun iade edilmesi durumunda evraklarını gözden geçirerek başvurusunu yeniden yapması gerekmektedir.

9. Başvurusu onaylanan öğrenci adayı bilim sınavına giriş evrakını sistem üzerinden alacaktır.

10. Başvurusu kabul edilen öğrenci adayı yazılı bilim sınavına ilan edilen tarih ve saatte alınır.

11. Kesin kayıt hakkı kazanan aday, kesin kayıt tarihlerinde belgelerinin asılları ile istenilen kayıt evraklarını Sosyal Bilimleri Enstitüsüne teslim etmek zorundadır.

12.Kesin kayıt tarih aralığında evraklarını teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır.

 

Telefon   : 0 286 2180018-30’a kadar Dâhili:  2461 - 2470 - 2471 - 2496 -1513 - 2999

(Sosyal  Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu)

Web Adresi: http://sbe.comu.edu.tr/

e-posta adresi : sosyalbil@comu.edu.tr

Not : Telefonlara yoğunluk nedeniyle ulaşılamaması durumunda lütfen mail atınız.