Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

 

SANATTA YETERLİK ve DOKTORA PROGRAM ADI

KONTENJAN SAYISI

Coğrafya

1

Temel İslam Bilimleri

2

Resim

5

Uluslararası İşletmecilik

2

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAM ADI

 

Resim

5

Seramik

3

Temel İslam Bilimleri

5

Turizm İşletmeciliği

2

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

1

Uluslararası İşletmecilik

2

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAM ADI

YATAY GEÇİŞ

SAYISI

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (II. Öğretim)

1

 

BAŞVURU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

 

  1. Adaylar başvuru yapmak için aşağıda belirtilen başvuru evrakları ile birlikte 03-07 Şubat 2020 günü mesai bitimine kadar Enstitüye şahsen ulaştırmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi mesai saati bitiminden sonra Enstitüye ulaşan başvuru evrakı işleme alınmayacaktır.
  1. Evrakların eksiksiz teslimi ile ilgili sorumluluk adaya aittir. Başvuru evrakı eksik ve/veya imzasız olduğu tespit edilen adaya geri dönüş yapılmayacak ve başvurusu geçersiz sayılacaktır.
  1. Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

b) Bilimsel hazırlık dışında, ders alma aşamasında en az bir yarıyılı tamamlamış olan öğrenciler, ilgili lisansüstü programa başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla, yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

c) Başvuruların değerlendirilmesi ve kabulü Enstitü Anabilim Dalı Kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleştirilir.

ç) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin öğrenim süresinin hesaplanmasında öğrencilerin gelmiş olduğu lisansüstü programda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır.

d) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin daha önce almış olduğu lisansüstü dersler, Enstitü Anabilim Dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ders yüküne sayılabilir.

e) Üniversitede öğretim elemanı veya araştırma görevlisi kadrosuna atanıp göreve başlayanlar başka bir üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim görüyorsa, herhangi bir şart aranmadan yatay geçiş yapabilirler.

             

 BAŞVURU BELGELERİ

1) Başvuru Dilekçesi (Dilekçe için TIKLAYINIZ)

2) Son bir ay içerisinde alınmış Öğrenci Belgesi

3) Transkript (onaylı) Bilimsel Hazırlık okuyan öğrencilerin dersleri belirtilmelidir.

4) Ders planı, Ders İçerikleri ve Kredileri (onaylı)

6) Disiplin cezası alınmadığına dair belge.

7) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

8) 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)

9) Adli Sicil Kaydı

 

YATAY GEÇİŞ  BAŞVURULARI 

BAŞVURU TARİHİ

03-07 Şubat 2020

BAŞVURU YERİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Terzioğlu Yerleşkesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binası Kat:2 17100-ÇANAKKALE