Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖZEL ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖZEL ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

ÖZEL ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ve BAŞVURU ŞARTLARI

 

SANATTA YETERLİK ve DOKTORA PROGRAMLARI

SANATTA YETERLİK ve DOKTORA PROGRAMLARI

ÖZEL ÖĞRENCİ KONTENJANI

Coğrafya

2

İktisat

5

İşletme

3

Kamu Yönetimi

1

Maliye

3

Resim

4

Uluslararası İşletmecilik

2

Sosyoloji 2

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

ÖZEL ÖĞRENCİ KONTENJANI

Bankacılık ve Finans

1

Coğrafya

2

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

2

İşletme

5

Kamu Yönetimi

1

Resim

4

Sosyoloji

1

Uluslararası İşletmecilik(SBF)

2

 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAM ADLARI

ÖZEL ÖĞRENCİ KONTENJANI

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (II. Öğretim)

1

 

İktisat ( II. Öğretim)

2

 

İşletme (II. Öğretim)

5

 

Kamu Yönetimi (II. Öğretim)

2

 

Uluslararası İşletmecilik (II. Öğretim)

2

 

 

İSTENİLEN BELGELER

1)         Başvuru Dilekçesi (Dilekçe için TIKLAYINIZ)
2)         Mezuniyet belgesi veya diploma (Onaylı)

3)         Transkript (Onaylı)aslı ve fotokopisi

4)         Nüfus Cüzdan Fotokopisi(1 adet)

5)         1 adet fotoğraf

 

ÖĞRENCİ KABULÜ İLE İLGİLİ ESASLAR

1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

Başvurular EABD/EASD başkanlığının görüşü doğrultusunda, programın özelliği ve imkânlar dikkate alınarak EYK tarafından karara bağlanır. Başvuru koşulları Enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

2) Özel öğrenciler başvurdukları programda ilgili dönemde açık olan derslere kayıt olabilir. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılamaz.

3) Özel öğrenciler ders ve sınavlarla ilgili olarak, diğer lisansüstü öğrenciler için geçerli olan yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.

4) Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler, Üniversitenin eğitim-öğretim için sunduğu kütüphaneden yararlanma ve benzeri hizmetler dışında, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

5) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

6) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

7) Özel öğrenciler kredi/saat başına, EYK kararıyla belirlenen katkı payını öderler.

 

Ders Ücretleri:

Lisansüstü Programlarda 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında Özel Öğrenci olarak kabul edileceklerden Tezli ve Doktora/Doktora Yeterlik Programlarında 1saatlik ders ücreti Türk uyruklulardan 25 TL. yabancı uyruklulardan 75 TL., Tezsiz İkinci Öğretim Programlarında 1 saatlik Ders ücreti 184 TL olarak belirlenmiştir.

 

Tezli ve Doktora/Doktora Yeterlik Hesap No: Ziraat Bankası Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesindeki TR020001002294000170005009  IBAN numaralı Üniversitemiz hesabı

 

Tezsiz İkinci Öğretim: Ziraat Bankası Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesindeki  TR720001002294000170005010 IBAN No’lu Üniversitemiz hesabı

 

Ders Ücreti Hesaplama Örnek

Türkiye Vatandaşı

Yabancı Uyruklu

Tezli ve Doktora/Doktora Yeterlikte

1 Ders= 3 Kredi X 25 = 75 TL

2 Ders = 6 Kredi X 25 = 150 TL

Tezsiz İkinci Öğretim

1 Ders= 3 Kredi X 184 = 552 TL

2 Ders = 6 Kredi X 184 = 1104 TL

 

Tezli ve Doktora/Doktora Yeterlikte

1 Ders= 3 Kredi X 25 = 75 TLX 3=150

2 Ders = 6 Kredi X 25 = 150 TLX3= 450

Tezsiz İkinci Öğretim

1 Ders= 3 Kredi X 184 = 552 TL

2 Ders = 6 Kredi X 184 = 1104 TL

 

 

ÖNEMLİ NOTLAR

Adayların başvurularını bizzat yapmaları gerekmektedir. Eksik belge ile veya postayla başvuru kabul edilmez.

Başvuru sonuçları ilan edildikten sonra Enstitümüzce belirlenen tarihlerde bankaya ücret yatırılıp dekont ve ders seçme föyü  Enstitümüze teslim edilecektir.

 

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

BAŞVURU TARİHİ

09-13 Eylül 2019

BAŞVURU YERİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Terzioğlu Yerleşkesi
17020 Çanakkale

Dahili   : 1278

Tel       : (286) 218 0523
Faks    : (286) 218 0524

e-posta: sosyalbil@comu.edu.tr