Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

2019-2020 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme İşlemleri

2019-2020 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

Kayıt Yenileme Takvimi 

 Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi 

Katkı Payı / Öğretim Ücreti Ödemeleri

10.02.2020

14.02.2020

Ders Kayıtları

10.02.2020

14.02.2020

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

17.02.2020

21.02.2020

Derslerin Başlaması

17 Şubat 2020

 

2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme İşlemleri 10-14 Şubat 2020  tarihleri arasında yapılacaktır.

Katkı Payı ve Öğretim Ücretleri, yukarıda belirtilen tarihler arasında herhangi bir Ziraat Bankası ATM'si veya internet şubesi aracılığıyla TC Kimlik No ile ödenecektir. Normal öğretim süresini okuyan örgün öğretim öğrencileri katkı payı yatırmayacaklardır. Bu öğrencilerin banka işlemleri bulunmadığından belirtilen tarihler arasında Kampüs Bilgi Sistemi (https://ubys.comu.edu.tr/) üzerinden kayıt yenileme işlemlerini yapacaklardır.

 1. Normal öğrenim sürelerini aşmayan (yüksek lisans 4 yarıyıl, doktora 8 yarıyıl) Lisansüstü öğrencilerinin harç yatırmasına gerek yoktur.
 2. Normal Öğrenim sürelerini aşan Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Programında öğrencilerin kayıt yenilemek için öğrenim harçlarını ZİRAAT BANKASI’nın herhangi bir şubesinde ya da  ATM’lerinden veya internet şubesi aracılığıyla Kurumsal Tahsilat yöntemiyle öğrenci numarası/TC Kimlik numarası girilerek yatırılacaktır.  EFT, havale veya benzer yollarla harç yatırma işlemi yapılmamalıdır. Bu durumda harç ödemeleri Enstitümüz Öğrenci Bilgi Sisteminde görünmeyeceğinden kayıt yenileme ve diğer işlemler yapılamayacaktır.
 3. Tez Önerisi Enstitü Müdürlüğünce onaylanan öğrencilerimiz Uzmanlık Alan Dersi seçmekle yükümlüdür.
 4. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Doktora Yeterlik Sınavına girecek öğrencilerin Yeterlik Çalışması, Tez Öneri Savunma Sınavına girecek öğrencilerin Tez Önerisi Çalışması dersine kayıtlanmaları ve bu öğrencilerin danışmanları ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
 5. Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacak öğrencilerin bilimsel hazırlık dersleri Danışman görüşü alınarak Anabilim Dalı Kurul Kararı ile Enstitümüze gönderilecek ve ders atamalarınız Enstitü Öğrenci İşleri Tarafından yapılacaktır. (Enstitümüz Öğrenci İşleri Bürosuyla temasa geçiniz).
 6. Tezsiz II. Öğretim Programı dönemlik harç bedeli olan 2750.TL.’yi  Ziraat Bankası Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesindeki TR720001002294000170005010 IBAN no’lu Üniversitemiz hesabına T.C. numarası ile yatırmaları gerekmektedir. İkinci Dönemini Okuyan ve Dönem Projesi seçen öğrenciler Dönem Projesi ücreti olan 500 Lira da yatırmaları gerekmektedir.
 7. Yabancı Uyruklu öğrenciler, dönemlik harç bedeli olan Normal Öğretimde 387 TL’yi, Ziraat Bankası Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesindeki TR020001002294000170005009  IBAN numaralı Üniversitemiz hesabına pasaport numaralarını ya da YU Kimlik Numaralarını belirterek yatırmaları gerekmektedir.
 8. Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri dönemlik harç bedeli olan 1950TL.’yi  Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Ziraat Bankası Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesindeki TR410001002294000170005083 nolu hesabına T.C. numarası ile yatırmaları gerekmektedir. İkinci Dönemini Okuyan ve Dönem Projesi seçen öğrenciler Dönem Projesi  ücreti olan 500 Lira da yatırmaları gerekmektedir.
 9. Araştırma Görevlisi kadrosunda olan öğrencilerimizin çalışmakta oldukları kurumlardan Araştırma Görevlisi olduklarına dair yeni tarihli belgeyi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir (Enstitümüz kadrosunda görev yapan Araştırma Görevlileri hariç).
 10. Öğrenim harcı yatırması gereken öğrencilerin, bu işlemi yapmadan kayıt yenileme ve ders kaydı işlemlerini yapmaları mümkün değildir.

11. Tez Savunma Sınavında Düzeltme Kararı Verilen Öğrenciler; Harçlarını yatırıp boş kayıt yapmaları gerekmektedir.

 

ÖNEMLİ HATIRLATMA

24.12.2019  tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 1842)'ın 10. Maddesinin 3. Fıkrası'na göre; "Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Birinci öğretim veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.

2019/30988 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın 10. Maddesinin 3. Fıkrası'na ulaşmak için buraya tıklayınız.

2015-2016 Öğretim Yılı ve sonrasında kaydolan Yabancı Uyruklu Öğrencilerimiz 2019/30988 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın 3.Maddesi uyarınca aşağıdaki miktarların 3 katını yatıracaklardır.

 

 • Not: Başarısızlık nedeniyle veya not yükseltmek amacıyla tekrara alınacak derslerin kodlarını transkriptlerinizden kontrol ediniz. (Başarısızlık nedeniyle veya not yükseltmek amacıyla tekrara alınacak derslerin eski kodlarıyla aynı koda sahip olmaları gerekmektedir.) Katkı Payını veya Öğretim Ücretini yatıran öğrenciler https://ubys.comu.edu.tr/ adresine giriş yaparak Menü > Öğrenci Sistemi > Öğrenci Bilgi Ekranı > Ders Seçimi - Kayıt Yenileme bağlantısından ders seçme ekranına ulaşabilirler. Ekrana bu dönem almanız gereken derslerin listesi gelecektir. Ekranda zorunlu dersler ve seçmeli dersler ayrı sekmelerde yer almaktadır. Almanız gereken dersleri seçip "Danışman Onayına Gönder" butonuna basarak kayıt yenileme işlemini tamamlamanız gerekmektedir.
 • Boş Kayıt Yapmak isteyen öğrenciler kayıt yenileme ekranında sağ üstte bulunan "Boş Kayıt Yapmak İstiyorum" bağlantısı aracılığıyla kayıtlanma işlemlerini tamamlayabilirler.
 • Kampüs Bilgi Sistemi (https://ubys.comu.edu.tr/) giriş parolasını unutan öğrenciler, yeni parolalarını https://hesap.comu.edu.tr/student/forgotten/form bağlantısında yer alan formu doldurarak temin edebilirler. Parola ile ilgili öneri ve sorularınız için bidb@comu.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.
 • Yeni kayıtlanan öğrencilerin başvururken sistemde kayıtlı olan cep telefonlarına gelen  kullanıcı adı ve şifre ile öğrenci bilgi sistemine giriş yapacaklar ve ders seçimi yapmaları gerekmektedir. Danışmanları kayıtlı oldukları anabilim dalı başkanlarıdır.