Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bilimsel Araştırma Projeleri(BAP) Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen araştırmacılarımızın dikkatine

BAP Koordinasyon Birimince desteklenen projelere ait verilerin BAPSIS ve AVESIS üzerinden güncellenmesi gerekmektedir.

YÖK Başkanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimlerinin durumunun değerlendirilmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında;

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projelerden üretilen ve henüz BAP Koordinasyon Birimi’ne iletilmemiş yayın ve varsa patent bilgilerinin BAPSIS sistemi üzerinden ivedilikle bildirilmesi ve AVESIS sistemindeki kişisel bilgilerin en geç 1 Kasım 2019 Cuma gününe kadar güncellenmesi gerekmektedir.