Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

D-8 Araştırma ve İnovasyon Öncüleri Ağı (D-8 NPRI)

D-8 Araştırma ve İnovasyon Öncüleri Ağı (D-8 NPRI)

Pakistan Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NUST) Rektörü tarafından gönderilen, D-8 Araştırma ve İnovasyon Öncüleri Ağı (D-8 Network of Pionneers for Research and Innovation/D-8 NPRI) kapsamında faydalanılabilecek burslar, laboratuvar tesisleri, fikri mülkiyet ve teknoloji transferi, teknoloji inkübasyonu ile yaz stajı imkânını da kapsayan tekliflerin yer aldığı Mektuba ulaşmak için lütfen Tıklayınız.