Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

DİPLOMA BASIM İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı ve 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı (Güz Yarıyılı) mezunlarımızın diplomaları hazırlanmıştır.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı (Güz ve Bahar Yarıyılları) ve 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı (Güz Yarıyılı) mezunlarımızın diplomaları hazırlanmıştır. Daha önce Geçici Mezuniyet Belgesini alan öğrencilerimizin diplomalarını alabilmeleri için, Geçici Mezuniyet Belgelerinin Asıllarını Enstitü Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.