Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

ENSTİTÜMÜZ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR

Başvuru Sonuçları ve Kesin Kayıt Hakkında Detaylı Bilgilere Aşağıdan Ulaşabilirsiniz.

Enstitümüz 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlara başvuru sonuçları ve kesin kayıt koşulları açıklanmıştır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Adaylar, başvuru sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan kişisel bilgilerini girerek, resimde görüldüğü gibi öğrenebilirler.

 

BAŞVURU SONUCUNA ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYA TIKLAYINIZ.

https://ubys.comu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=2

 

İlk Kez Kayıt Yaptıracak Öğrenciler İçin Kesin Kayıtlar

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Enstitümüze İlk Kez Kayıt Yaptıracak Öğrenciler İçin Kayıt Tarihleri, İstenen Belgeler, Kesin Kayıtlar aşağıdaki şartlara göre yapılacaktır.

 

Doktora /Sanatta Yeterlik/ Tezli/ Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı Öğrencileri için Tarihler:  

03-04 Şubat 2020

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına İlk Kez Kabul Edilenlerin Enstitüye Kayıt Yaptırmaları

05 Şubat 2020

Boş Kalan Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Kontenjanlarının Duyurulması

06 Şubat 2020

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kabul Edilen Yedek Adayların Kayıt Yaptırmaları

                                    

KESİN KAYIT İÇİN BAŞVURU YERİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu

 

 Önemli Notlar:

1. Kayıtlar şahsen veya noterden vekâletname verilen kişi aracığı ile Enstitü öğrenci işlerinde yapılacaktır. Posta yolu ile kayıt başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

2. Kesin kayıt sırasında; Kesin kayıt sırasında belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz etmeyen ve/veya edemeyen, başvuru belgeleriyle belgelerin asılları veya onaylı örnekleri arasında başvuru bilgileri açısından farklılıklar bulunan adayların kesin kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre geçici kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kayıtları silinir.

 

TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA/SANATTA YETERLİK ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Kesin Kayıt Dilekçesi (tıklayınız...)

2- Öğrenci Kayıt Dosyası (Enstitü Öğrenci İşlerinden temin edilecektir.)

3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Onaylı Örneği), (e-devletten alınan geçici mezuniyet belgesinin doğrulama kodu bulunması gerekiyor.)

4- Transkript (Onaylı Örneği)(Türkçe)

5- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

6- ALES Belgesi (Karebarkodu ve doğrulama kodu bulunması gerekiyor)

7- 2 adet fotoğraf (Fotoğraflar renkli fotokopi olmamalı, son 3 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)

8- Askerlik Durum Belgesi  (Askerlik tecili isteyen adayların, askerlik tecil ettirmek istediklerine dair dilekçe ve Son 1 ay içinde Askerlik Şubelerinden alınmış belge vermesi gerekiyor. Adayların Askerlik yoklamalarını yaptırmış olması gerekmektedir.)

9- Harç Dekontu (Normal Öğretim için Gerekli Değildir.)

Ders Seçim haftasında (10-14 Şubat 2020) başka bir yükseköğretim kurumunda kaydı olan öğrenciler TC Kimlik Numaraları ile harç yatırmaları gereklidir.)

  1. Tezsiz II. Öğretim Programına kayıt yaptıracak adaylar; dönemlik harç bedeli olan 2750,00TL’yi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Ziraat Bankası Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesindeki TR720001002294000170005010 nolu hesabına T.C. numarası ile yatırmaları gerekmektedir.

 

  1. Lisansüstü programlara kayıt yaptıracak Yabancı Uyruklu adaylar, dönemlik harç bedeli olan 387,00 TL’yi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesindeki TR020001002294000170005009 IBAN numaralı hesabına pasaport numaralarını belirterek yatırmaları gerekmektedir.

10- Yabancı Dil Belgesi (Doktora/Sanatta Yeterlik programı öğrencileri ve Tezli Yüksek Lisans Programına girerken yabancı dil puanı kullanan öğrenciler için zorunludur.)

11-  İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Başvuru Formu: Tezli Yüksek Lisans Programına ilk defa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler için (Kontenjanın %10’u kadar). (Hazırlık okumak istemeyen öğrenciler için, zorunlu değil)

 

      Kayıt ile ilgili sorularınız için sosyalbil@comu.edu.tr