Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enstitümüz 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Sonuçları ve Kesin Kayıt ilanı

Enstitümüz 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Sonuçları ve Kesin Kayıt ilanı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2019-2020 EEĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

BAŞVURU SONUÇLARI VE KESİN KAYITLARI

 

 

UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

BAŞVURU SONUÇLARI

1- Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı İşletme Yöneticiliği - Tezsiz - Uzaktan Öğretim Programı Başvuru Sonuçlarını göremek için Lütfen TIKLAYINIZ.

2- Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi - Tezsiz - Uzaktan Öğretim Programı Başvuru Sonuçlarını göremek için Lütfen TIKLAYINIZ.

3- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Lisansüstü - Tezsiz - Uzaktan Öğretim Programı Başvuru Sonuçlarını göremek için Lütfen TIKLAYINIZ.

 

 

 

KAYIT TARİHLERİ

05 - 12 Şubat 2020

Asil Kabul Edilenlerin Enstitüye Kayıt Yaptırmaları

12 Şubat 2020

Boş Kalan Yüksek Lisans Kontenjanlarının Duyurulması

13 - 14 Şubat 2020

Yedek Adayların Kayıt Yaptırmaları

17 - 21 Şubat 2020

Kayıt Yenileme

24 Şubat 2020

Derslerin Başlaması

 

 

 

KAYIT OLACAK ÖĞRENCİLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Kesin Kayıt Dilekçesi (Tıklayınız...)

2Öğrenci Kayıt Dosyası (Enstitü Öğrenci İşlerinden temin edilecektir)

3- Transkript Belgesi’nin Aslı ve Fotokopisi (Asıl Evraklar öğrencide kalacaktır)

Lisans tamamlama programından mezun olan adayların lisans transkripti ile beraber Önlisans transkriptini de getirmeleri gerekmektedir.

4- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi’nin Aslı ve Fotokopisi (Asıl Evraklar öğrencide kalacaktır)

5- 2 adet fotoğraf (Son 3 ay içinde çekilmiş olmalıdır)

6- Askerlik Durum Belgesi:

- Son 1 ay içinde Askerlik Şubelerinden alınmış. (Onaylı)

- Askerliğini yapmış olanların e-devletten alınmış belge yeterlidir.

- Enstitümüze kayıt yaptıran erkek öğrencilerden askerlik erteleme işlemleri Enstitü Müdürlüğü tarafından sistem üzerinden yapılmaktadır. Askerliğini ertelettirmek İstemeyen adayların kayıt sırasında bilgi vermeleri gerekmektedir.

7Adli Sicil Belgesi (e-devletten alınan belge yeterlidir)

8- Harç Dekontu

  • Tezsiz Uzaktan Öğretim Programına kayıt yaptıracak adaylar; dönemlik harç bedeli olan 1950.TL.’yi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Ziraat Bankası Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesindeki TR410001002294000170005083 nolu hesabına T.C. numarası ile yatırmaları gerekmektedir.

 

 ÖNEMLİ NOT

  1. Kayıtlar şahsen veya noterden vekâletname verilen kişi aracığı ile Enstitü öğrenci işlerinde yapılacaktır. Posta yolu ile kayıt başvuruları kabul edilmeyecektir.
  1. Kesin kayıt sırasında; ilk başvuru için UBYS sistemime yüklenen belgelerin (Transkript, Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi) asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz etmesi zorunludur. Kesin kayıt sırasında belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz etmeyen ve/veya edemeyenler ile başvuru belgeleriyle belgelerin asılları veya onaylı örnekleri arasında başvuru bilgileri açısından farklılık bulunan adayların kesin kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre geçici kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kayıtları silinir.