Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

İlişiği Kesilen Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri

Yasal sürelerinin sona ermesi nedeniyle 18 Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisinin kaydı silinmiştir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 29.03.2019 tarihli 13/10 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararınca; Enstitümüz Anabilim Dallarında bulunan Tezsiz Yüksek Lisans Programında okuyan öğrenciler, 20 Nisan 2016 Tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğü giren ve 13.06.2016 tarih ve 75850130-104.01.03.01-35253 sayılı YÖK Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı yazısı gereğince 2016-2017 güz yarıyılı itibaren uygulamaya başlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 12. “Tezsiz yüksek lisans programının tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süreler hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.” Maddesi gereğince aşağıda listelerde adı bulunun 18 tezsiz yüksek lisans kayıtlarının silinmesi ile ilgili kararın öğrencilere ilan edilerek öğrencilere duyurulmaktadır.

Sıra No

Öğrenci No

Adı Soyadı

Anabilim Dalı/Program adı

Dönemi

1

17192003018

Tahir AKBUDAK

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans

4

2

17192003021

Ebubekir ÇETİNKAYA

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans

4

3

17192003022

Nagihan UÇGUN

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans

4

4

17192003012

Ferhat Sami İBAÇOĞLU

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans

4

5

17192003017

Savaş DÜZGÜN

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans

4

6

17190204003

Yunus EVRAN

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans

4

7

17191704005

Ayhan ALTIN

Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans

4

8

17191704002

Fatih ERKAN

Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans

4

9

17190404009

Raşit İnanç GÜNDOĞAN

Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans

4

10

17190404007

Ozan KOÇAK

Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans

4

11

17190404001

Ayşe VERİLİ

Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans

4

12

17190404004

Volkan KIRCA

Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans

4

13

17190404008

Barış AL

Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans

4

14

17190404010

Zeynel KAHRAMAN

Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans

4

15

17190404003

Oğuzhan GÜLTEKİN

Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans

4

16

17190404005

Samet FIRAT ATEŞ

Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans

4

17

17190404011

Yusuf Şadi DAMAR

Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans

4

18

17190404002

İbrahim ALPER DEMİR

Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans

4