Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kaydı Silinen Öğrenciler

Kayıtları silinen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora programı öğrencileri ile ilgili kararın ilanıdır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 06.09.2018 tarihli 37/01 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararınca; Enstitümüz Anabilim Dalları tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora programı öğrencilerinin, 20 Nisan 2016 Tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğü giren ve 13.06.2016 tarih ve 75850130-104.01.03.01-35253 sayılı YÖK Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı yazısı gereğince 2016-2017 güz yarıyılı itibaren uygulamaya başlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 7., 12, 17., 19. ve 21. maddeleri gereğince kaydı silinen aşağıda listelerde adı bulunan tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora programı öğrencilerinin kayıtlarının silinmesi ilgili kararın öğrencilere ilan edilerek öğrencilere duyurulmaktadır.

 

Ekler

Kaydı Silinen TAM LİSTE.pdf