Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Millî Mücadelenin 100. Yılı Anısına Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünce Öğrenci Sempozyumu düzenlenecektir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünce 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde "Millî Mücadelenin 100. Yılı Anısına Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu" düzenlenecektir. Sempozyum bildiri Konuları aşağıdadır.

 

BİLDİRİ KONULARI

Atatürk ve Altı İlke
TBMM'nin Yapısı, Çalışmaları ve Tartışmalar
Millî Hâkimiyet Kavramı  
Göç ve Nüfus Politikaları
Anayasal Hareketler ve Demokratikleşme
Eğitim Politikaları
İktisat Çalışmaları
Dil Politikaları ve Tartışmalar
Türk Düşünce Dünyası
Edebî Topluluklar
Salgın Hastalıklar ve Doğal Afetler
İnkılâp Edebiyatı
Millî Edebiyat
Sanat ve Kültür Çalışmaları
Sanat Tarihi ve Arkeoloji Çalışmaları
Sosyoloji ve Antropoloji Çalışmaları

 

Detaylı Bilgi için        : http://vanyyuos2020.yyu.edu.tr/         

E - Posta                     : vanyyuos2020@gmail.com