Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTLARI HAKKINDA

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin Öğrenci Kimlik Kartları hazırlandı

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında yeni kayıt olan öğrencilerimiz, Öğrenci Kimlik Kartlarını Enstitü Müdürlüğümüzden imza karşılığı alabilirler.

Yeni öğrencilerimize duyurulur...