Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2019–2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tezsiz Yüksek Lisans(II. Öğretim) Programlarının Ek Kontenjan Ve Öğrenci Alım Koşulları İlanı

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2019–2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tezsiz Yüksek Lisans(II. Öğretim) Programlarının Ek Kontenjan Ve Öğrenci Alım Koşulları İlanı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK KONTENJANLARI

 

 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAM ADLARI

TC

UYRUKLU

YABANCI

UYRUKLU

Özel Öğrenci

Bankacılık ve Finans (II. Öğretim)

30

5

-

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

(II. Öğretim)

14

1

1

İktisat ( II. Öğretim)

22

5

2

İşletme (II. Öğretim)

20

2

5

Kamu Yönetimi ( II. Öğretim)

25

2

2

Uluslararası İşletmecilik (II. Öğretim)

10

2

2

 

EK KONTENJAN ÖĞRENCİ ALIM TAKVİMİ

 

GÜZ YARIYILI (EK KONTENJAN)

Yeni Başvurular

04 Eylül 2019

2019-2020 Güz Yarıyılı  Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuruların Kabul Edilmesi için son tarih

06 Eylül 2019

 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Bilim Sınavları

09 Eylül 2019

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kabul Edilenlerin Duyurulması

10 Eylül 2019

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına İlk Kez Kabul Edilenlerin Enstitüye Kayıt Yaptırmaları

11 Eylül 2019

Boş Kalan Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Kontenjanlarının Duyurulması

12 Eylül 2019

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kabul Edilen Yedek Adayların Kayıt Yaptırmaları

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ KABULÜ

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru için adayların lisans öğrenimini tamamlamış olması gerekir. Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyet vatandaşı adayların Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) denklik belgesi almış olmaları gerekir.

 

 1. Tezsiz yüksek lisans programına giren adayların değerlendirilmesi aşağıdaki hükümlere göre yapılır:
 1. Tezsiz yüksek lisans programları için giriş puanı, bilim sınavının % 50’si ve mezuniyet not ortalamasının % 50’si alınarak hesaplanır.
 2. Bilim sınavı yazılı olarak yapılır. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ilan edilir.
 3. Adayların başarılı sayılmaları için bilim sınavından en az 50 puan almaları gerekir.
 4. Bilim sınavına giren ve bu sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan alan adaylardan giriş puanı 60 veya daha yüksek olanlar, giriş puanına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilir. Giriş puanı 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır. Giriş puanları eşit olan adaylardan lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.
 1. Adaylar ilan edilen programlardan en fazla iki yüksek lisans programına başvuru yapabilir. 

 

 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerle İlgili Hükümler

 Yabancı uyruklu öğrencilerin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan lisansüstü programlara başvurularda aşağıdaki genel esaslar geçerlidir:

 1. Mezun durumda olan yabancı uyruklu adaylardan ve lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurtdışında tamamlayan TC uyruklu adaylardan diplomalarının tanındığına dair YÖK’ten tanınırlık belgesi ya da diploma denklik belgesi ve diplomanın onaylı örneği istenmektedir
 1. Mezuniyet not ortalaması 100’lük sistemde belirtilmemiş adaylar mezun oldukları üniversiteden geçerli olan 100’lük sistem not karşılığını belirtir yazı veya tabloyu onaylı olarak transkriptlerine eklemelidir. Mezuniyet not ortalamasını 100’lük sistemde beyan edemeyen adaylar için ÇOMÜ Senato’sunun kararı ile belirlenen not dönüşüm cetveli esas alınır.
 1. Yabancı uyruklu adaylar diploma, onaylı not durum belgesi ve mezuniyet ortalamasının mezun olunan üniversiteden geçerli olan 100’lük sistem not karşılıklarını belirtir yazı veya tablonun noterden ya da dış temsilciliklerden onaylı Türkçe Tercüme örneği başvuru evrakı arasına eklenmelidir.
 1. Lisans veya yüksek lisans eğitimini Türkçe eğitim veren bir üniversitede yapan adaylar dışındaki yabancı uyruklu adayların, lisansüstü eğitime başlayabilmesi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi veya Türkiye’deki diğer üniversitelerin Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe sınavından 100 tam puan üzerinden en  az 75 puan almaları veya TÖMER tarafından verilmiş ve bu puana denk gelen bir Başarı Belgesine sahip olmaları gerekir. Lisansüstü programa kayıt yaptırmış olan yabancı uyruklu öğrencilerden bu koşulu sağlayamayanlara Türkçe öğrenimi için bir yıl süre verilir.  

Adaylar Enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamazlar.

 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURUSU İÇİN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Adaylar Online başvurularını https://ubys.comu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=2  adresinden yapabilirler.

 1. On-Line başvuru aşamasında yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafın JPEG dosyası olarak sisteme yüklenmesi zorunludur. Öğrenci kimliği ve diğer belgelerde bu resim kullanılacaktır. Resmin uygun olmaması durumunda, adaylardan yeni bir resim yüklemesi talep edilecektir.
 1. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (başvuruda e-devlet kabul edilecek, kesin kayıtta diploma veya geçici mezuniyetin onaylı sureti istenecektir) taranarak(Pdf formatında) sisteme yüklenecek.
 1. Adli Sicil Raporu(e-devlet olabilir)
 1. Türkçe Lisans not durum belgesinin (Transkript), (Not Durum Belgelerinde Mezuniyet Tarihi mutlaka yer alacaktır.) Transkriptinizde mezuniyet not ortalaması 100'lük sistemde belirtilmemiş ise mezun olduğunuz üniversitelerde geçerli olan 100'lük sistem not karşılıklarını belirtir yazı veya onaylı tabloyu sistem üzerinden ilgili alana ekleyiniz. (Mezuniyet not ortalamasını 100'lük sistemde beyan edemeyen adaylar için Üniversitemiz Senatosunun kararı ile belirlenen not dönüşüm cetveli uygulanır. UBYS Sistemine başvuru ekranında açılan ÇOMÜ not dönüşüm tablosunda 60’lık oranın karşılığının seçilmesi gerekmektedir.) Belgeler taranarak sisteme yüklenecektir.

 

 

Bilim sınavlarının yapılacağı yerler aşağıda açıklanmıştır. Anabilim Dallarının bazılarının Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde olması sebebiyle bazı bilim sınavları Çanakkale’nin Biga ilçesinde yapılacaktır. Sınavın yapılacağı yeri lütfen dikkatli bir biçimde kontrol edin. 

 

*Öğrenci Bilgi Sisteminden “Bilim Sınavı için Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir. Öğrenci Bilgi Sisteminden “Bilim Sınavı için Sınav Giriş Belgesi” düzenlenemediği takdirde, Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport gibi bir resmi nitelikli kimlikle sınava girilebilecektir.

 

 

                                              YAZILI BİLİM SINAVI TARİHİ VE YERİ

Anabilim Dalı/Programı

Bilim Sınavı

Yeri

Bilim Sınavı Saati

İşletme A.B.D / İşletme Tezsiz (II. Öğretim)

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

12:00

İktisat A.B.D / İktisat Tezsiz (II. Öğretim)

Biga İ.İ.B.F.İktisat A.B.D.

15:30

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri A.B.D /Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezsiz (II. Öğretim)

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

 09:00

SBE İşletme A.B.D.Uluslararası İşletmecilik / Tezsiz (II. Öğretim)

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

10:00

Bankacılık ve Finans A.B.D. /Bankacılık ve Finans Tezsiz (II. Öğretim)

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi

11:00

Kamu Yönetimi A.B.D./Kamu Yönetimi Tezsiz (II. Öğretim)

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

14:00

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

1. Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programdan farklı alanda tamamlamış olan adayların başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir.

2. Kesin kayıtta adli sicil kaydı istenecektir.

3. Kesin kayıtta adaylardan, başvuru belgelerinin asıllarının ibraz edilmesi talep edilmektedir.

4. Posta yolu ve elden başvurular kabul EDİLMEYECEKTİR.

5. Online başvuru yapan adaylar belgelerinin doğruluğundan ve geçerliliğinden sorumludur.

6. Başvurusu kabul edilen öğrenci adayının onay işlemi sistem üzerinden olacaktır.

7. Başvuru evraklarındaki eksiklik veya yanlış bilgiler bulunan öğrenci adayının evrakı sistem üzerinden iade edilecektir.

8. Başvuru yapan öğrenci adayının, hak kaybına uğramaması için süresi içinde;başvuru durumunu online olarak takip etmesi, başvurusunun iade edilmesi durumunda evraklarını gözden geçirerek başvurusunu yeniden yapması gerekmektedir.

9. Başvurusu onaylanan öğrenci adayı bilim sınavına giriş evrakını sistem üzerinden alacaktır.

10. Başvurusu kabul edilen öğrenci adayı yazılı bilim sınavına ilan edilen tarih ve saatte alınır.

11. Kesin kayıt hakkı kazanan aday, kesin kayıt tarihlerinde belgelerinin asılları ile istenilen kayıt evraklarını Sosyal Bilimleri Enstitüsüne teslim etmek zorundadır.

12. Kesin kayıt tarih aralığında evraklarını teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır.

Telefon   : 0 286 2180018-3

(Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu)

Web Adresi: http://sbe.comu.edu.tr/