Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Teslimi

Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri için proje teslim süresi en geç 11 Ocak 2019 olarak belirlenmiştir.

Toplamda 3 dönem öğrencilik haklarından yararlanan veya 2.döneminde olup dönem projesi dersi alan ve mezun olmak isteyen Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri için proje teslim süresi en geç 11 Ocak 2019 olarak belirlenmiştir. Dönem Projesi, Öğrenci veya Danışmanı tarafından Enstitümüze aşağıda ilgili formlar ile birlikte teslim edilir. Dönem Projesi başarılı olarak girilen
Öğrencilerin projelerini Enstitüye teslim etme son tarih en geç 25 Ocak 2019’dur.

25 Ocak 2019 tarihine kadar projesini teslim etmeyen (3.dönemini okuyan) öğrencilerin kayıtları Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre silinecektir. Yönetmeliğin ilgili maddesi aşağıda yazmaktadır:

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete: Madde 12 - (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.