Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Kontenjan ve Başvuru Koşulları

SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI

ANABİLİM DALI

PROGRAM

T.C.

UYRUKLU

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi

50

Kayıt için tıklayınız: https://ubys.comu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=2


BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ

GÜZ YARIYILI

Yeni Başvurular

31 Ağustos 2018 Son Başvuru Tarihi

2018-2019 Güz Yarıyılı Başvurularının Kabul Edilmesi için son gün

31 Ağustos 2018

Programına Kabul Edilenlerin Duyurulması

03-05 Eylül 2018  

Asil Olarak Kabul Edilenlerin Enstitüye Kayıt Yaptırmaları

05 Eylül 2018

Boş Kalan Kontenjanların Duyurulması

06-07 Eylül 2018  

Yedek Adayların Kayıt Yaptırmaları

 

ÜCRET BİLGİLERİ

DÖNEMİ

ALINMASI GEREKEN KREDİ

ÜCRETİ

1.YARIYIL

15

120*15=1800 TL

2. YARIYIL

15

120*15=1800 TL

1-ON-LİNE BAŞVURU

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru için adayların lisans öğrenimini tamamlamış olması gerekir. Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların YÖK'ten denklik belgesi almış olmaları gerekir.

Enstitümüzde herhangi bir programa başvurmak için, öncelikle ÇOMÜ Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinde, https://ubys.comu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=2 adresinden on-line başvuru yapılarak istenen bilgilerin girilmesi gerekmektedir.

1) On-line başvuru aşamasında yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafın JPEG dosyası olarak sisteme yüklenmesi zorunludur. Öğrenci kimliği ve diğer belgelerde bu resim kullanılacaktır. Resmin uygun olmaması durumunda, adaylardan yeni bir resim yüklemesi talep edilecektir.

2)  Başvuru  ekranında,  lisans  mezuniyet  ortalamaları mezuniyet belgesi  veya  transkriptte  yüzlük  sistemde olanlar   yüzlük  not  ortalamasını, 4’lük sistemde olanlar  4’ lük  ortalamasını girecektir. 4’lük sistemde olanların notları otomatik yüzlük sisteme çevrilecektir.

2-BAŞVURUNUN TAMAMLANMASI VE GEREKLİ BELGELER

Başvurunun  tamamlanması  için  On-line  başvuru  yapıldıktan  sonra,  aşağıda  belirtilen  evrakların

eksiksiz olarak, son başvuru tarihine kadar Enstitümüz Öğrenci İşleri bürosuna şahsen veya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal  Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu Sağlık Hizmetleri M.Y.O. 2. Kat Terzioğlu Yerleşkesi 17020 – ÇANAKKALE  adresine  posta  yoluyla iletilmesi gerekmektedir. Ancak Posta yolu ile yapılan başvurularda evrakların eksik olması halinde başvuru geçersiz     sayılacaktır. (29 Ağustos 2018 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Evrakları Enstitü Öğrenci İşleri bürosuna   ulaşmayan Adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.)Başvuruyu posta ile yapacak adayların onaylanması gereken belgelerini çalıştıkları kurumdan veya noterden mutlaka onaylatmaları gerekmektedir. Onaysız evrak ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 Gerekli Belgeler  :

Enstitü   Başvuru   Bilgi   Formu:   On-line   başvuru   sonrasında   çıktı   alınarak   aday   tarafından imzalanacaktır. İmzasız form gönderenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (Kurumunuzdan ya da noterden Aslı Gibidir Onaylı Yabancı Uyruklular için ise noterden veya dış temsilciliklerden onaylı Türkçe Tecüme örneği
Transkript (Kurumunuzdan ya da noterden Aslı Gibidir Onaylı): Lisans tamamlama programından mezun olan adayların lisans transkripti ile beraber ön lisans transkriptini de getirmeleri gerekmektedir. Yabancı Uyruklular için resmi not durum belgesinin noterden yada dış temsilciliklerden onaylı Türkçe tercüme örneği
2 Adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf

3-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KABUL

1.   Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylar lisans mezuniyet not ortalamasına göre kontenjan dâhilinde kabul edilir. Adaylar, Enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamaz.

2.   Diplomalarında   veya   not   belgelerinde   mezuniyet   ortalaması   yüzlük   sisteme   dönüştürülerek belirtilmemiş olanlar için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunun 20.12.2005 tarih ve 2 sayılı  kararı ile belirlenen  not dönüşüm tablosuna  göre işlem  yapılacaktır.  Mezuniyet  not  ortalaması 100'lük  sistemde  belirtilmemiş  adaylar  mezun  oldukları  üniversitelerde  geçerli  olan  100'lük  sistem  not karşılıklarını belirtir yazı veya tabloyu onaylı olarak transkriptlerine eklemelidir. Mezuniyet not ortalamasını 100'lük sistemde beyan edemeyen adaylar için Senato'nun kararı ile belirlenen not dönüşüm cetveli esas alınır. Lisans tamamlayan öğrencilerin ortalamaları hesaplanırken 8 yarıyılın ortalaması alınacaktır.

3.   Kontenjan kadar aday asil diğer adaylar  yedek olarak ilan edilir. Asıl listeden kazananlardan kayıt yaptırmayan olduğu takdirde, yedek listeden sıralamaya göre kayıt alınır.

İletişim :  0 286 218 00 18 (Dahili 1)

Yazışma Adresi   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal  Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu Sağlık Hizmetleri M.Y.O. 2. Kat Terzioğlu Yerleşkesi 17020 – ÇANAKKALE  

Enstitümüz  2017-2018  Eğitim  Öğretim  yılı  Güz    yarıyılı  ilanında   yer  alan veriler    bilgi  amaçlı  olup  resmi  belge  olarak  kullanılamaz.  İtiraz  halinde  Enstitümüz  resmi    kayıtları    geçerli  olacaktı r.   Adayların   başvuru   süresinin   bitimine   kadar   ilanı   takip       etmeleri    gerekmektedir.  Üniversitemizin yetkili birimlerince başvuru şartları ve kontenjanla ilgili alınabilecek kararlar duyuruya eklenecektir.