Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrencileri Bitirme Projesi Teslim Süreleri Hakkında

Enstitümüz Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin Bitirme Projesi teslim süreci belli oldu.

Toplamda 3 dönemlik öğrencilik haklarından yararlanan veya 2. döneminde olup dönem projesi dersi alan ve mezun olmak isteyen, Enstitümüz Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin Bitirme Projesi teslim sürecinde izleyecekleri adımlar aşağıdaki gibi olmalıdır.

Öncelikle öğrencilerimiz Bitirme Projelerini ekte yer alan Beyan Formu ile birlikte danışmanlarına teslim etmelidir. Bitirme Projelerini teslim alan danışmanlar ise yine ekte yer alan Bitirme Projesi Değerlendirme Formu’nu doldurarak, 24 Ocak 2020 tarihi mesai bitimine kadar ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’na teslim etmelidir.

Anabilim Dalı Başkanlığı’na teslim edilen Bitirme Projelerinin ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarınca Enstitü Müdürlüğü’ne ulaştırılmasının son tarihi 31 Ocak 2020 olarak belirlenmiştir.

24 Ocak 2020 tarihine kadar Bitirme Projesini teslim etmeyen (son döneminde olan) öğrencilerin kayıtları, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 12. Maddesi gereğince silinecektir. Yönetmeliğin ilgili maddesi aşağıda belirtilmiştir.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmî Gazete: Madde 12- (1) “Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.”

NOT:

  • Bitirme Projesi ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans/Doktora ve Sanatta Yeterlik Tezi Yazım, Basım ve Teslim Yönergesine göre hazırlanmalıdır.
  • Beyan Formu Bitirme Projesinin İçerisinde Yer Almalıdır.

Ekler

Bitirme Projesi Beyan Formu.docx
Bitirme Projesi Değerlendirme Formu.doc