Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yurt Dışı Araştırma Bursları (YUDAB-Araş. Gör. için)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığı tarafından öncelikli alanlarda doktora tez aşamasında bulunan Araştırma Görevlilerinin zorunlu hizmet yükümlülüğü olmadan, en az 6 ay en çok 1 yıl süre ile yurtdışında araştırma yapmalarına olanak verecek olan YUDAB başvuruları 17 Nisan-31 Temmuz 2018 tarih aralığında yapılabilecektir.

İlgili yazı aşağıda sunulan eklerdedir.

Ekler

EK1.pdf
EK2.pdf