Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Askeri Tarih Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası eğitim vermek üzere "Askeri Tarih Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı", 06.06.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunca uygun görülmüştür. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı öğrenci alımı için ek kontenjan önerisi yapılacaktır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası eğitim vermek üzere Askeri Tarih Araştırmaları Anabilim Dalı kurularak bu anabilim dalına bağlı Askeri Tarih Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı açılması konusundaki teklifi 06/06/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4. ve 5/d maddeleri uyarınca, Askeri Tarih Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı açılması uygun görülmüştür.
Enstitümüz tarafından 2018-2019  Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı öğrenci alımı için ek kontenjan önerisi yapılacak ve ek kontenjan açılması durumunda internet sayfamızdan duyurulacaktır.