Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Başvuru Kaynakları

Yeterliliğe girecek doktora öğrencilerine, sorumlu tutulacakları alanlarda kaynak kitap ve ek olarak Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora seviyelerinde lisansüstü eğitime giriş için yapılacak bilim sınavlarına hazırlanmak için yararlanılabilecek kaynaklar aşağıda Anabilim Dallarına göre sunulmuştur.

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı kaynak kitap listesi