Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Etik Kurul

SOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM BİLİMLERİ ETİK KURULU 

 ÇOMÜ Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Etik Kurulu  ÇOMÜ Senatosunun 10.02.2012 tarih ve 01/4 sayılı kararıyla kurulmuştur.

Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Etik Kurulu'nun görevleri şunlardır:

  • Rektörlüğün, Üniversite birimlerinin veya bilimsel araştırma yürüten araştırmacıların talebi üzerine, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanlarında yapılmış, yapılmakta olan veya yapılaması planlanan bilimsel araştırmaları, araştırma projelerini ve diğer bilimsel etkinlikleri etik kuralları temelinde değerlendirmek;
  • Rektörlüğün veya Üniversite birimlerinin talebi üzerine, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri araştırmaları bilimsel etiğiyle ilgili konularda rapor hazırlamak, inceleme yapmak ve görüş bildirmek. 

 

ETİK KURUL ÜYELERİ

Etik Kurul Başkanı: Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ
Etik Kurul Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mustafa KARA
Etik Kurul Raportörü: Doç. Dr. Şerif KORKMAZ
Üye: Doç. Dr. Muzaffer ÖZDEMİR
Üye: Doç. Dr. Şefik Okan MERCAN
Üye: Doç. Dr. Gökhan GÖKULU
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Adil ÇORUK
Yedek Üye: Dr. Öğr. Üyesi Serdar ARCAGÖK
Yedek Üye: Dr. Öğr. Üyesi Aznavur DEMİRPOLAT

 

ETİK KURUL İLKELERİ

ÇOMÜ Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Etik Kurulu İlkeleri, Etik Kurulun 04.03.2015 tarih ve 2/6 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Etik Kurula yapılan araştırma projesi değerlendirme başvuruları Etik Kurulu İlkeleri çerçevesinde değerlendirilir.  Araştırma projesi değerlendirme başvurusu yapacak olan araştırmacıların Etik Kurulu İlkelerini dikkatlice okumaları tavsiye edilir.

ÇOMÜ Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Etik Kurulu İlkeleri  


ETİK KURULA BAŞVURU

Araştırma projelerini ÇOMÜ Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Etik Kurulu incelemesine sunmak isteyen araştırmacıların başvuru dosyalarını ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Başvuru dosyasının iki basılı ve imzalı örneği ve bir dijital (CD-DVD) örneği teslim edilmelidir. Başvuru dosyasında aşağıdaki belgeler yer almalıdır:

1. Başvuru Formu    tıklayınız...   

2. Araştırma Bilgi Formu   tıklayınız...   

3. Etik Değerlendirme Formu    tıklayınız...   

4. Taahhütname    tıklayınız...   


ÇOMÜ dışından yapılacak araştırma projesi değerlendirme başvurularının kabul edilip edilmemesi Etik Kurulun yetkisindedir ve Kurul bu konuda başvuru yoğunluğuna göre karar almaktadır. ÇOMÜ dışından başvuru yapacak araştırmacıların, başvuru öncesinde Kurul Sekreterliğinden bu konuda bilgi almaları tavsiye edilir.

Etik Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bilimsel etik kurallarına uygun bulunmayan veya eksik bilgi-belge nedeniyle reddedilen araştırma projeleri için, gerekli düzeltmeleri yapmak koşuluyla tekrar başvuru yapılabilir. Ancak iki kez reddedilen araştırma projeleri için tekrar başvuru yapılamaz.


İLETİŞİM

ÇOMÜ Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Etik Kurulu

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü  

Terzioğlu Kampüsü ÇANAKKALE

Tel: 286) 218 0523

Ekler

Araştırma Bilgi Formu.docx
Başvuru Formu.doc
ÇOMÜ Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Etik Kurulu İlkeleri.pdf
Etik Değerlendirme Formu.docx
Taahhütname    .docx