Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Öğrenciler İçin Formlar

Gerekli formu aşağıdaki bağlantıları kullanarak edinebilirsiniz.

Ekler

Askerlik Sevk Tehiri İptal Dilekçesi.doc
Askerlik Sevk Tehiri İstem Dilekçesi.doc
Bitirme Projesi Beyan Formu.docx
Danışman Atanması İstem Dilekçesi.doc
Danışman Değişikliği istem dilekçesi.doc
Ders Ekle Bırak Formu.doc
Ders Saydırma Dilekçesi.doc
Ders-Diğer Kurumlardan Ders Alma Dilekçesi.doc
Doktora Tez Başlığı Değişiklik Formu.doc
Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanağı.doc
Doktora Yeterlik Sınav Başvuru İstem Formu.doc
Genel Amaçlı Dilekçe.doc
İlişik-kesme-formu.doc
Kayıt Açtırma Dilekçesi.doc
Kayıt Dondurma Dilekçesi.docx
Kesin Kayıt Dilekçesi.docx
Mazeret Kayıt Yenileme Dilekçesi.docx
Mazeret Sınavı Hakkı Verilmesi İstemi.doc
Muafiyet Dilekçesi.doc
Not Döküm Belgesi İstemi.doc
Öğrenci Affı Başvurusu.doc
Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi.doc
Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu.doc
Program Dışı Ders Alma İstemi.doc
Tez Jürisine Teslim Tutanağı.doc
Tez Öneri Formu.doc
Tez Önerisi.doc
Tezsiz-Tezli Yüksek Lisans Arası Geçiş İstemi.doc
Türkiye Mezunları Bilgi Formu.docx
Yüksek Lisans Tez Adı Değiştirme İstemi.doc
Yüksek Lisans Tez Konusu Değiştirme İstemi.doc