Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Öğretim üyeleri için Formlar

Öğretim üyeleri için Formlar

Ekler

Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman Ve Uzmanlar İçin Bilgi Formu.doc
Bilim ve Uygulama Sınav Jürisi Önerisi.doc
bitirme-projesi-degerlendirme-formu.doc
DERS AÇMA ÖNERİ FORMU.doc
Ders Görevlendirmesi.doc
Ders Yükü Bildirim Formu (Dönemlik).xls
Ders_Değişiklik_Öneri_Formu.doc
Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu (Danışman.doc
Doktora Tez İzleme Komitesi Tez Geliştirme Raporu Değerlendirme Formu.doc
Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Formu.doc
Doktora Tez Önerisi Savunma Bildirim Formu (Danışman).doc
Doktora Yeterlik Jüri Öneri Formu (Komite).doc
Doktora Yeterlik Komitesi Sınav Tutanağı (Komite).doc
Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Sonuç Tutanağı.docx
doktora-tez-izleme-komitesi-oneri-formu-abd.doc
Öğrenci Kontenjan Formu.doc
Sınav Ücret Bildirim Formu.xls
Telafi Dersi Bilgi Tablosu.xlsx
Tez Adı Değiştirme Uygundur.doc
TEZ DEĞERLENDİRME VE SINAV TUTANAĞI Yüksek Lisans, Doktora,Sanatta Yeterlik.doc
Tez İnceleme Kişisel Raporu.doc
Tez İzleme Komitesi Sonuç Tutanağı.doc
Tez Konusu Değiştirme Uygundur.doc
Tez Projesi Uygundur.doc
TEZ SAVUNMA JÜRİSİ ÖNERİ FORMU Yüksek Lisans Doktora.doc
Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Formu (ABD).doc
Yıllık İzin Formu.doc
yolluk-talep-formu.doc
Yurtiçi-Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi.xls