Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Amaç ve Hedefler

İdarenin Amaç ve Hedefleri
Sosyal Bilimler Enstitüsünü her alanda daha iyi hizmet vermeyi amaçlayan şeffaf bir yönetim anlayışıyla yöneterek, öğrencilerimizin kendi alanlarında tam bir bilim uzmanı olarak yetiştirilmelerini sağlamak.

Enstitümüzde mevcut Anabilim/Anasanat Dalları Lisansüstü programlarından mezun olacak öğrencilerin; Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunabilecek,  Ülkemizin değişen koşullarına ve bilişim toplumuna ayak uydurabilecek, işletmelerde karşılaşılan sorunları belirleyip çözüm üretebilecek, mesleki etik değerlere sahip kişiler olarak yetiştirilmeleri ve bu amaca ulaşabilmek için yeterli donanım, araç gereç, görsel ve işitsel eğitim malzemelerinin temin edilmesi hedeflenmektedir.

Öncelikler
Enstitü olarak önceliklerimiz:

  • Yüksek lisans ve doktora derslerinin etkin ve verimli yapılıyor olmasını sağlamak.
  • Yüksek lisans ve doktora programlarının daha iyi tanıtılmasını sağlamak, öğrenci sayısını ve kalitesini arttırmak. Yabancı uyruklu öğrenci sayısını arttırmak.  
  • Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizin bilimsel yayın ve diğer etkinliklerini desteklemek.
  • Yüksek lisans ve doktora programlarının sayısını ve çeşitliliğini arttırmak
  • Diğer üniversitelerle bilimsel ve eğitimsel işbirliğini geliştirmek.
  • Öğretim üyelerimiz ile öğrencilere daha modern şartlarda hizmet vermek.
  • Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerini elektronik ortamda takip eden Bilgi Sistemini daha etkin ve verimli hale getirmek.