Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Misyon

Enstitümüz, Üniversitemizin Fakülte ve bölümleriyle işbirliği halinde, sosyal bilimler alanlarında lisansüstü eğitimini, kalitesini sürekli arttırarak sürdürmeyi hedeflemektedir. Enstitümüz anabilim/anasanat dalları, her biri kendi alanında uzman, gerekli bilimsel niteliklere sahip öğretim üyesi kadrosu, altyapı ve laboratuar olanakları ile alanında uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmış seçkin bir yükseköğrenim kurumu olma özelliğini korumak ve geliştirmek amacıyla sürekli gelişim içindedirler.

Enstitümüz anabilim /anasanat dalları;
- Yaratıcı, kendini sürekli geliştirmeye yönelik öğrenme yetisini kazanmış,
- Kalite ve çevre bilinci oluşmuş ve bunları mesleki yetenekleri ile uygulamaya aktarmaya hazır,
- Sosyal, toplumsal, etik ve ekonomik bilince ve sorumluluğa sahip,
- Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görecek niteliklere sahip uzmanlar ve bilim adamları yetiştirmeye ve,
- Bilgi ve teknoloji üretimini destekleyecek bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmaya ve bunları yayınlamaya odaklamıştır.