Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Vizyon

Enstitümüze bağlı  25 Anabilim/Anasanat  dalında;  30 tezli yüksek lisans, 7  tezsiz yüksek lisans,15 Doktora ve 1 Sanatta Yeterlik programı  alanında eğitim-öğretim verilmektedir. Enstitümüz insanlığın ve ülkemizin refah ve mutluluğu için; insani ve toplumsal değerleri, sürekli gelişme anlayışını, bilimin evrensel niteliklerini, çağdaş eğitim kültürü ve değerlerini temel alarak öğrencilerine verdiği Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi ile alanlarında, uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere sahip, Türkiye'nin önder yükseköğrenim kurumlarında birisi olmayı ve gerçekleştirdiği bilimsel ve uygulamalı araştırmalarla, ulusal ve uluslararası düzeyde günümüzün ve geleceğin şekillendirilmesine temel oluşturacak bilgileri üreten ve bunları ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlayarak toplumun faydasına sunan bir bilim merkezi olmayı kendine hedef edinmiştir. Fakültelerde eğitim araştırma ve tez çalışmaları amaçlı olarak burs karşılığı çalıştırılmak üzere; Yüksek Öğretim Kurulu onayı ile verilen araştırma görevliliği kadrolarının gereksinim ve koşullar çerçevesinde verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak gelişim ivmesini artırmak istemektedir.