Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

İletişim Bilgileri ve Görev Dağılımı

Adres   : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Terzioğlu Yerleşkesi
Çanakkale

Telefon : 0(286) 218 00 18

Faks      : 0(286) 218 05 24
E-Posta : sosyalbilcomu.edu.tr

 

Adı Soyadı

Görevi

Dahili

E-Mail

Arzu SÜNGÜ

Enstitü Sekreteri

2462

asungucomu.edu.tr

Saliha ÖZDEMİR

 Şef

Yazı İşleri

Enstitü Yönetim Kurulu Kararları ve Yazışmaları

Enstitü Kurul Kararları ve Yazışmaları

Arşiv Sorumlusu

İstatistikler, Faaliyet Raporları

Tez Merkezi Tez Girişi

Tez Teslimi

Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

2461

sozdemircomu.edu.tr

Meltem ASLAN

- Muhasebeci

- Ders Yükü Bildirim Formları
- Ek ders ödemeli
- Maaş ve Mesai ödemeleri
-Yolluk İşlemleri-

- Turnitin Raporlarının alınması

2994

meltemaslancomu.edu.tr

Gökhan ŞENGÖREN

- Öğrenci İşleri
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih , Sanat Tarihi, Coğrafya,

Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları - İngiliz Dili ve Edb. Osmanlı Arkeolojisi, Sosyoloji

Askeri Tarih Araştırmaları

Balkan Araştırmaları

(Ortadoğu Araştırmaları, Türkiye Çalışmaları, Avusturalya ve Pasifik Araştırmaları, Avrupa Araştırmaları)

2470

gokhansengor17hotmail.com

Eray ÇALIŞIR

- Web Sorumlusu-

- Turnitin Raporlarının alınması

(İzindeyken yerine Meltem ASLAN)

- Öğrenci  İşleri

- İşletme (Biga İİBF)
- İktisat (Biga İİBF)

- Yönetim Ekonomisi

Medya ve Kültürel Çalışmalar

*Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi (Uzaktan Öğretim)

*İşletme Yöneticiliği (Uzaktan Öğretim)

2496

eraycalisircomu.edu.tr

Arif ÖNCÜ

Yazı İşleri

Enstitü Yazışmaları

İstatistikler, Faaliyet Raporları

Tez Merkezi Tez Girişi

Alım satım işlemleri

Ayniyat

Öğrenci İşleri

- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
- Maliye

- Kamu Yönetimi
- Uluslararası İlişkiler

- Uluslararası Ticaret ve Lojistik

- Bankacılık ve Finans

- *Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Öğretim)

2471

arifoncu17gmail.com

Nimet İNAL

- Öğrenci İşleri

Felsefe ve Din Bilimleri

Temel İslam Bilimleri

Resim, Seramik

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Sağlık Turizmi

Turizm İşletmeciliği 
Turist Rehberliği

1513

nimettelefoncucomu.edu.tr

Kamile TİLKİ

Öğrenci İşleri

Siyasal Bilgiler Fakültesi

- İktisat Politikası

- Uluslararası İşletmecilik

- Yönetim ve Organizasyon

- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Arşiv Sorumlusu Yardımcısı

2999

kamiletilkicomu.edu.tr

Eda ÖCALAN GÜNAY

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Sekreteryası

Etik Kurul Sekreteri

Disiplinlerarası Anabilim Dalı Sekreteri

* Bölgesel Araştırmalar Sekreteri

* Askeri Tarih Araştırması Sekreteri

* Yönetim Bilimleri Sekreteri

2469

eocalancomu.edu.tr

Vildan KAPUCU

Müdür Sekreteri

 (Doğum İzninde)

1278

vildancakircomu.edu.tr

Hüseyin GÜNAY

 

2467

huseyingunaycomu.edu.tr