Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

İlgili Mevzuat
ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans/Doktora ve Sanatta Yeterlik Tezi Yazım, Basım ve Teslim Yönergesi (5 Haziran 2018 terihli mevcut yönerge)
ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (2017)
ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları (26.07.2018 tarihinden itibaren geçerli olup Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler ve uygulamada yaşanan sorunlar nedeniyle değiştirilmesine ilişkin Üniversitemiz Senatosu’nun 30.12.2019 tarih ve 16/04 Kararı ile Güncellenmiştir)

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Resmî Gazete Tarihi: 20.04.2016 Resmî Gazete Sayısı: 29690

ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci Kabul Koşulları
26.07.2018 Tarih ve 08/02 Nolu Senato Kararı ile Kabul Edilen Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Uygulama İlkeleri(26.07.2018 tarihinden itibaren geçerlidir)
ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (2014)
ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (eski)
YÖK - Lisansüstü Eğitim, Öğretim programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler
ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Süreci El Kitabı
ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hizmet Standartları Tablosu
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği
MEB'e bağlı okullarda anket ve araştırma yapacakların uymaları gereken kriterler
 Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi Yönergesi
 Yüksek Lisans Programı Açma Kriterleri
 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 Yükseköğretim üst Kuruluşları ve Yüksek Öğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı

 

 

 

Ekler

ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Süreci El Kitabı.pdf
Kamu Hizmet Standartları (1).pdf
MEB'e bağlı okullarda anket ve araştırma yapacakların uymaları gereken kriterler.doc
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ UYGULAMA ESASLARI.pdf
YÖK - Lisansüstü Eğitim, Öğretim programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler.pdf
Yükseköğretim üst Kuruluşları ve Yüksek Öğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı.pdf