Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisansüstü Programlar

Lisansüstü Programlar

 Tezli Yüksek Lisans

 Tezsiz Yüksek Lisans

Arkeoloji

 1- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Bankacılık ve Finans

 2- Bankacılık ve Finans

Coğrafya

 3- İktisat

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 4- İşletme

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 5- Kamu Yönetimi

Felsefe ve Din Bilimleri

 6- Turist Rehberliği 

İktisat

 7- Turizm İşletmeciliği

İktisat Politikası

 8- Uluslararası Ticaret ve Lojistik

İngiliz Dili ve Edebiyatı

 9- Gastronomi ve Mutfak Sanatları

İşletme

 10- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

 11- Uluslararası İşletmecilik

Maliye

 12- Sağlık Turizmi

Resim

 Doktora/Sanatta Yeterlik

Sanat Tarihi

 1- Arkeoloji

Seramik

 2- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 3- Coğrafya

Sosyoloji

 4- Felsefe ve Din Bilimleri

Tarih

 5- İktisat

Temel İslam Bilimleri

 6- İşletme

Turizm İşletmeciliği

 7- Kamu Yönetimi

Türk Dili ve Edebiyatı

 8- Osmanlı Arkeolojisi (Disiplinlerarası)

Uluslararası İlişkiler

 9- Sanat Tarihi

Uluslararası İşletmecilik

 10- Tarih

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 11- Temel İslam Bilimleri

Yerel Yönetimler ve Çevre Politikaları

 12- Turizm İşletmeciliği

Yönetim ve Organizasyon

 13- Türk Dili ve Edebiyatı

Turist Rehberliği

 14- Uluslararası İşletmecilik

 Sağlık Turizmi

 15- Uluslararası İlişkiler

 

 16- Maliye

 

 17- Resim (Sanatta Yeterlik)

Disiplinlerarası Tezli Yüksel Lisans

 18- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Askeri Tarih Araştırmaları

 19- Yönetim ve Organizasyon

Avrupa Araştırmaları

 Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Avustralya ve Pasifik Araştırmaları

 1- Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Balkan Araştırmaları

 2- İşletme Yöneticiliği

Medya ve Kültürel Çalışmalar

 3- Girişimlik ve Yenilik Yönetimi

Ortadoğu Araştırmaları

 

Osmanlı Arkeolojisi

 

Türkiye Çalışmaları (İngilizce)

 

Yönetim Ekonomisi