Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü