Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez İşleri

Savunma hakkı kazanan öğrencilerin dikkatine!

Tez Yazım, Basım ve Teslim Yönergesi (5 Haziran 2018) için tıklayınız...

Tez dış kapak ekleri için tıklayınız...

Tezlerinizde kullanabileceğiniz iç sayfalar şablonu için tıklayınız...

Üniversite logosu için tıklayınız...

Enstitü logosu için tıklayınız...

Savunma öncesinde benzerlik raporları ile ilgili işlemler için tıklayınız...

Tez teslim işlemleri hakkında bilgiler için tıklayınız...

Mezuniyet işlemleri için tıklayınız...